Aktivnosti

01.11.2016

Na području Kantona Sarjevo inspektori Kantonalne uprave za insekcijske poslove KS su prošle sedmice, a u postupku izvršenih 278 inspekcijskih kontrola, izdali ukupno 128 prekršajnih naloga u iznosu od 145.750, 00 KM.

Zbog kršenja Zakona o radu FBiH, odnonso 40 osoba zatečenih u “radu na crno”, izdato je 79 prekršajnih naloga, dok je zbog neizdavanja fiskalnih računa izdato 38 prekršajnih naloga, te 11 njih po osnovama dugih zakona iz nadležnosti Inspektorata tržišno-turističke inspekcije.

01.11.2016

Bolest plavog jezika, u posljednja dva mjeseca, potvrđena je na 15 imanja na području Kantona Sarajevo i to kod ukupno 19 životinja, pretežno ovaca. Kod njih 54 evidentirano je prisustvo kliničkih znakova bolesti, radi čega je Inspektorat veterinarske inspekcije KUIP-a zatražio laboratorijsko ispitivanje krvi kod tih životinja. U posmatranom periodu evidentirano je 38 uginuća ovaca, dok smrtnost nije zabilježena kod goveda.

28.10.2016

Na osnovu dobijene E-mail prijave, koja se odnosila na problem najezde štakora u vogošćanskom naselju Hotonj, sanitarni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS je u srijedu 26.oktobra 2016.godine izašao na teren, konstatovao činjenično stanje, te donio rješenje kojim je J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo naredio hitno provođenje interventne deratizacije ugroženog terena. Kontrolom izvršenja rješenjem naloženih mjera, koju je postupajući inspektor izvršio dan kasnije, konstatovano je da je naređena deratizacija provedena.

17.10.2016

U okviru pojačanih aktivnosti tržišno-turističkih i inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) na teritoriji Kantona Sarajevo, u periodu od 26.septembra do 16. oktobra 2016.godine, izvršeno je 785 inspekcijskih kontrola u postupku kojih je izdato ukupno 307 prekršajnih naloga u iznosu od 285. 700, oo KM.

14.10.2016

U okviru inspekcijskog nadzora nad prometom meda i drugih pčelinjih proizvoda prezentiranih na 14. internacionalnom Sajmu pčelarstva i pčelarske opreme – Dani pčelarstva – Bee fest održanom u periodu od 07. do 11. septembra 2016.godine na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, veterinarska inspekcija KUIP-a KS uzela je šest uzoraka za laboratorijsko ispitivanje.

03.10.2016

Politički subjekti koji su učestvovali na Lokalnim izborima 2016.godine pokazali su veći stepen odgovornosti prema okolišu i očuvanju komunalne čistoće u odnosu na sve dosadašnje izborne kampanje. Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od početka ove izborne kampanje do danas primio je i obradio 90 zapinika i službenih zabilješki sa fotografijama, kojima su komunalni redari KJKP “RAD” evidentirali prekršaj nepropisnog oglašavanja.

28.09.2016

Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od početka izborne kampanje za Lokalne izbore 2016.godine do danas primio je i obradio 44 zapinika i službene zabilješke sa fotografijama kojima su komunalni redari KJKP “RAD” evidentirali prekršaj nepropisnog oglašavanja. Na osnovu dostavljene dokumentacije inspektori su izdali 24 rješenja političkim subjektima, kojima je naređeno uklanjanje nepropisno postavljenih plakata na lokalitetima na kojima su prekršaji konstatovani.

22.09.2016

Pojačani inspekcijski nadzori, koji imaju za cilj suzbijanje sive ekonomije i rada na crno, i dalje se provode na području Kantona Sarajevo. Tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su, u periodu od 11.jula do 18.septembra 2016.godine, izvršili ukupno 1.758 timskih inspekcijskih nadzora. Na osnovu utvrđenog stanja izdali su 964 prekršajna naloga u iznosu od 1.040.651,00 KM, a otkrili su i 273 osobe u statusu “radnika na crno”.

20.09.2016

Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS upućuje poziv stočarima sa područja Kantona Sarajevo da poduzmu opće mjere zaštite životinja od kataralne groznice, odnosno "bolesti plavog jezika”, kao i njenog širenja u slučaju pojave oboljenja. Uz napomenu da je prijavljivanje sumnje na bolest životinja zakonska obaveza, koja se treba izvršiti nadležnoj veterinarskoj ambulanti bez odlaganja, izdvajamo i opće mjere zaštite životinja koje uključuju:

08.09.2016

Povodom aktuelne kampanje za Lokalne izbore, koji će se održati 02.oktobra 2016.godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS očekuje da politički subjekti koji učestvuju na ovim izborima na zakonom previđen način upoznaju birače i javnost s njihovim programom i kandidatima. Sa aspekta nadležnosti Inspektorata urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije KUIP-a posebno je bitno da politički subjekti dosljedno primjenjuju zakonske propise, te da promotivni materijal postavljaju samo na ona mjesta koja su predviđena za plakatiranje i oglašavanje.

29.08.2016

U toku protekle sedmice tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove izvršili su ukupno 266 inspekcijskih nadzora koji imaju za cilj sprečavanje sive ekonomije i rada na crno na području Kantona Sarajevo. Na osnovu utvrđenog stanja inspektori su izdali ukupno 153 prekršajna naloga u iznosu od 154.150,00 KM, a otkrili su i 51 osobu u statusu “radnika na crno”.

26.08.2016

Kantonalni veterinarski inspektori ovih dana rade na otkrivanju nelegalnih prodavača koji mlijeko i mliječne prozvode iz vlastite proizvodnje prodaju iz kombija i automobila po sarajevskim naseljima. Razlog za ove aktivnosti veterinarskih inspektora je prijava Zavoda za javno zdravstvo KS o nedavno evidentiranom slučaju oboljenja od bruceloze kod 68-godišnjakinje sa područja Općine Stari Grad. U postupku provođenja inspekcijskog nadzora na te okolnosti veterinarski inspektori su došli do saznanja da zaražena osoba nije bila u kontaktu sa životinjama osjetljivim na brucelozu.

23.08.2016

U okviru pojačanih aktivnosti tržišno-turističkih i inspektora rada KUIP-a na području Kantona Sarajevo protekle sedmice izvršeno je ukupno 212 kontrola prilikom kojih su, najčešće zbog neizdavanja fiskalnog računa i "rada na crno", izdata 133 prekršajna naloga u iznosu od 128.200, 00 KM. U izvršenim nadzorima zatečeno je i 39 neprijavljenih osoba, zbog čega su prekršajni nalozi izdati poslodavcima, kao i osobama angažovanim bez ugovora o radu.

17.08.2016

Uvažavajući jasno opredjeljenje Vlade KS u pogledu suzbijanja sive ekonomije i rada na crno u Kantonu Sarajevo, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Heni-Erduan Ćesir organizirao je juče, u prostorijama Uprave, radni sasatanak sa tržišno-turističkim i inspektorima rada, koji svakodnevno, u terminu od 08:00 do 02:00 sata, provode nadzore nad radom pravnih i fizičkih lica koja obavljaju ugostiteljsku, obrtničku, trgovačku ili uslužnu djelatnost.

12.08.2016

Provodeći svakodnevne inspekcijske nadzore nad obavljanjem taksi prijevoza na području Kantona Sarajevo saobraćajni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su, tokom mjeseca jula 2016.godine, izvršili ukupno 190 kontrola. Zbog kršenja odredaba Zakona o taksi prijevozu KS inspektori su u tom periodu izdali 54 prekršajna naloga u iznosu od 31.000,00 KM, donijeli sedam rješenja o nalaganju mjera, a tri vozila su privremeno isključili iz saobraćaja. Podnijeli su i jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

11.08.2016

U nastavku pojačanih inspekcijskih nadzora koje timski realiziraju tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, u periodu od 28. jula do 07.augusta 2016.godine, kontrolisano je 79 pravnih i fizičkih lica koji na području Kantona Sarajevo obavljaju ugostiteljsku, obrtničku, trgovačku ili uslužnu djelatnost. Na osnovu utvrđenog stanja inspektori su izdali ukupno 118 prekršajnih naloga u iznosu od 124.701, 00 KM.

02.08.2016

U okviru plana pojačanih inspekcijskih nadzora tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS kontrolišu i subjekte koji se bave turističkom djelatnosti u KS, a u protekla dva mjeseca na ove okolnosti izvršena su ukupno 64 inspekcijska nadzora.

27.07.2016

Za 10 dana pojačanih inspekcijskih nadzora tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kontrolisali su 85 subjekakata, od kojih su u 42 slučaja konstaovali prekršaj, zbog čega su djelovali izdavanjem prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 107.000,00 KM.

22.07.2016

Prema polugodišnjem izvještaju Inspektorata saobraćajne i cestovne inspekcije Kantonalne uprve za inspekcijske poslove, od početka januara, do kraja juna ove godine, na području Kantona Sarajevo izvršeno je ukupno 1.858 inspekcijskih nadzora u oblasti taksi prijevoza, koji su predstavljali prioritet programskih ciljeva saobraćajnih inspektora.

15.07.2016

U cilju osiguranja izvršenja zakona i drugih propisa iz nadležnosti kantonalnih tržišno-turističkih i inspektora rada do kraja jula ove godine na području Kantona Sarajvo realiziraju se pojačani inspekcijski nadzori, koji podrazumijevaju rad inspektora u toku redovnog radnog vremena u prvoj, odnosno do 24:00 sata u drugoj smjeni.