Aktivnosti

14.02.2020

Postupajući po prijavi policije, na okolnosti napuštanja i zanemarivanja dvije životinje (konja) nepoznatog vlasnika, koja su prije nekoliko dana primjećena u naselju Velešići, kantonalni veterinarski inspektori su izlaskom na teren i pronalaskom životinja na području Općine Centar-Betanija, odredili mjere oduzimanja konja. Životinje su smještene na odgovarajuće mjesto u pogledu smještaja, ishrane i njege, gdje se pod nadzorom postupajućeg veterinarskog inspektora provode dalje mjere, odnosno kliničke i dijagnostičke pretrage propisane za tu vrstu životinja
 

31.01.2020

Tokom mjesca januara inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u oblasti zaštite zraka ( inspekcija zaštite okoliša, komunalna inspekcija, urbanističko-građevinska, tržišno-turistička i saobraćajna inspekcija) pokrenuli 556 inspekcijskih postupaka, te su na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja djelovali izdavanjem 461 upozorenja, a donijeli su i 15 prekršajnih naloga u iznosu od 12.000 KM i osam upravnih mjera-rješenja.

29.01.2020

S ciljem kontrole radnopravnog statusa radnika i ostvarivanja prava iz radnog odnosa nadležni inspektorat Uprave tokom cijele godine provodi redovne i pojačane inspekcijske nadzore u poslijepodnevnim satima, danima vikenda, kao i praznicima. Tokom 2019.godine kantonalni inspektori rada su izvršili ukupno 4.218 inspekcijskih nadzora, u postupku kojih su evidentirali rad 320 osoba bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezne vidove osiguranja.

17.01.2020

Na osnovu dostavljenih potvrda o nepotpunom vakcinalnom statusu iz organizacionih jedinica JU Dom zdravlja KS, sanitarni inspektori KUIP-a su, po službenoj dužnosti tokom 2019.godine dostavili ukupno 414 poziva roditeljima/starateljima da se izjasne o razlozima odbijanja vakcinacije. Pozivu inspektora se odazvalo 325 roditelja, od kojih je 222 (68,39%) odbilo vakcinaciju djece, te su im radi propuštanja te zakonske obaveze izdate novčane sankcije u ukupnom iznosu od 22.200,00 KM.

13.01.2020

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS trenutno kontrolišu postupanje pravnih i fizičkih lica nakon proglašenja epizode "Uzbuna" u Kantonu Sarajevo, koja je na snazi od 11.januara, a s obzorom na trenutno stanje organizovane su dežure i tokom vikenda.

11.01.2020

Nakon što su pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku pokazali alarmantno prekoračenje dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica PM 10, u Kantonu Sarajevo je proglašena Uzbuna. Shodno nastaloj situaciji inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u punom kapacitetu, svako iz svoje nadležnosti, kontrolišu postupanje pravnih i fizičkih lica nakon proglašenja treće epizode Plana interventih mjera u slučajevima prekomjerene zagađenosti zraka u KS.
 

10.01.2020

Postupajući u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, a povodom proglašene epizode PRIPRAVNOST od 01.januara 2020.godine i epizode UPOZORENJE od 02.januara 2020. godine, tokom novogodišnjih praznika kao i tokom proteklog vikenda organizovane su dežure iz oblasti inspekcija zaštite okoliša i komunalnih poslova. Shodno objavljenim parametrima zagađenja, u periodu od 3. do 9.januara 2020.

10.01.2020

Kako je bilo i najavljeno inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su tokom novogodišnjih praznika vršili pojačane inspekcijske nadzore iz svoje nadležnosti kako bi se radnicima, kojima su ti dani biti radni, omogućilo pravo na povećanu plaću u skladu sa članom 76. Zakona o radu.
 

08.01.2020

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspkecijske poslove Kantona Sarajevo, postupajući po prijavama o pojavi nelegalne trgovine suhomesnatim proizvodima na području Općine Hadžići, juče su proveli usmjerene inspekcijske nadzore u sklopu kojih je zaplijenjeno i neškodljivo uništeno oko 400 kg suhomesnatih proizvoda.

27.12.2019

Po nalogu kantonalne veterinarske inspekcije, zbog prisustva Salmonella-e, u posljednja četiri mjeseca je na sanitarno klanje sa tri farme tovne peradi u Kantonu Sarajevo upućeno ukupno 20.436 brojlera. Monitorinogom prisustva salmonela kod žive peradi bilo je obuhvaćeno 29 farmi, od čega 22 farme tovne peradi, te sedam farmi koka nesilica.

26.12.2019

Inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS će tokom novogodišnjih praznika vršiti pojačane inspekcijske nadzore iz svoje nadležnosti kako bi se radnicima, kojima će ti dani biti radni, omogućilo pravo na povećanu plaću u skladu sa članom 76. Zakona o radu.
 
Istovremeno informišemo i da će viber broj Uprave 061 160-926 biti cjelodnevno na raspolaganju svim fizičkim i pravnim licima, kao i institucijama radi eventualnog podnošenja prijava iz nadležnosti inspekcija koje djeluju u sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.
 

25.12.2019

Vodni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas je odmah nakon dobijenih saznanja izvršio inspekcijski nadzor na okolnosti onečišćenja rijeke Dobrinje. Postupajući inspektor je nakon provedenog nadzora cijelog vodotoka rijeke (sve do entitetske granice) utvrdio da zagađenje dolazi s područja drugog entiteta, te da se radi o zagađenju materijom koja izgledom i mirisom podsjeća na naftne derivate.

25.12.2019

Nakon što je od KJKP Vodovod i kanalizacija doo Sarajevo usmenim putem od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS zatražen izlazak na teren zbog dotoka crne smjese iz kanalizacionog sistema, osim vodnog inspektora i kantonalni inspektor rada u oblasti zaštite na radu, izvršio je nador iz svoje nadležnosti u objektu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama.

13.12.2019

Proteklog mjeseca je 21 od ukupno 29 pasa iz Kantona Sarajevo nezakonito premješten u zemlje EU, što su pokazali inspekcijski nadzori kantonalnih veterinarskih inspektora, provedeni na okolnosti primjene propisa o nekomercijalnom kretanju kućnih ljubimaca iz BiH u zemlje EU.

05.12.2019

Nakon što je početkom novembra Inspektoratu veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo omogućen nesmetan pristup i korištenje državne baze podataka za kućne životinje, intenzivirani su inspekcijski nadzori u postupku kojih se vrše provjere u vezi sa označavenjem i kontrolom kretanja, kao i provođenjem obaveznih mjera zaštite zdravlja pasa.

27.11.2019

Dan državnosti BiH – 25.novembar bio je radni dan za inspektore rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS koji su provodili pojačane inspekcijske nazore na području Kantona Sarajevo kod poslodavaca kojima je državni praznik bio radni dan, iako je Odlukom Vlade FBiH proglašen neradnim.
 

24.11.2019

Svim građanima Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine čestitamo DAN DRŽAVNOSTI i historijski značajan 25.novembar kada je, prije 76 godina, obnovljena državnost Bosne i Hercegovine kao jedinstvene i nedjeljive države, odnosno dan kada su postavljeni temelji moderne državnosti sa jednakim pravima za sve građane.

22.11.2019

U okviru realizacije Akcionog plana za suzbijanje bespravnog prometa roba na području KS, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su za 10 mjeseci tekuće godine izuzeli robu kojom je vršen nelegalni promet u ukupnoj vrijednosti od 27.579,70 KM.
 

21.11.2019

Na osnovu analitičkih izvještaja i rezultata mikrobioloških analiza dostavljenih Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS uzorci i brisevi analizirani na prisustvo Legionelle spp bili su negativni, što potvrđuju nalazi Zavoda za javno zdravstvo FBiH.
 

01.11.2019

U postupku službenih nadzora nad provođenjem Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS Inspketorat urbanističko-građevinske, ekološle, komunalne i stambene inspekcije je u posljednja dva mjeseca intenzivirao aktivnosti kako bismo spremno dočekali zimske dane koji pogodaju i značajnijem zagađenju zraka u sarajevskoj kotlini.