Aktivnosti

02.11.2022

Odmah nakon dostavljenih fotografija o prizorima nelegalne prodaje u ulici Muhameda Kantardžića u Sarajevu direktor Kantonale uprave za inspekcijske poslove KS zahtijevao je promptnu reakciju kantonalnih tržišno-turističkih inspektora, koji su uz asistenciju policijskih službenika PU Centar odmah izašli na jednu od ranije targetiranih lokacija na kojima se vrši nelegalna prodaja.

27.10.2022

Nakon medijskih natpisa i fotografija o najezdi žohara u MZ Malta na području Općine Novo Sarajevo, pet sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske polsove KS je po zahtjevu direktora od ranih jutarnjih sati na terenu i provode pojačane inspekcijske nadzore nad poslovnim subjektima na tom lokalitetu. Inspekcijskim nadzorima do sada je obuhvaćen veći broj subjekta u poslovanju s hranom, te drugih subjekata koji obavljuju društvenu, privrednu ili javnu djelatnost.

13.10.2022

Na proširenom kolegiju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas je u prostorijama Uprave u Nedžarićima održana prezentacija strateških ciljeva ovog organa u predstojećem periodu, u skladu sa Akcionim planom 2022 – 2024 godina, a u odnosu na ranije provedeni zajednički okvir samoprocjene.
Kako je tom prilikom istaknuto glavni menadžment definira viziju i strateške ciljeve organizacije, koji dalje determiniraju i usmjeravaju odluke, akcije i ljudske resurse u organizaciji, odnosno Upravi u ovom slučaju.

02.09.2022

S obzirom da je danas službeno počela izborna kampanja za Opće izbore u Bosni i Hercegovini Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo podsjeća sve političke partije, koalicije i nezavisne kandidate na obavezu poštivanja propisa kojima je određen postupak i način postavljanja plakata na području Kantona Sarajevo.

08.08.2022

Uoči početka 28.Sarajevo Film Festivala, direktor Kantonalne uprave za inspekcjske poslove KS Fahir Halilović, održao je danas sastanak sa prvim saradnicima radi usaglašavanja dogovora u vezi sa aktivnostima inspekcijskih organa koje se i ove godine realiziraju pojačanim intenzitetom za vrijeme održavanja SFF-a, od 12. do 19. augusta 2022. godine.

05.08.2022

Kantonalni zdravstveni inspektori, prema planu i programu Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu KUIP KS, tokom mjeseca juna i jula 2022. godine vršili su pojačane nadzore zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, s akcentom na laboratorijsku dijagnostiku kako iz javnog tako i iz privatnog sektora. Tokom navedenog perioda izvršeno je ukupno 86 nadzora, te doneseno 27 rješenja o otklanjanju nepravilnosti, te je izdato devet prekršajnih naloga sa ukupnim novčanim iznosu od 20.920,00 KM.

10.07.2022

Nakon što je objavljena informacija u medijima da sa se na području Općine Stari Grad pojavilo onečišćenje Miljacke krvlju, dežurni inspektori veterinarske inspekcije odmah su izašli na teren, te u momentu kontrole nisu zatekli ispuštanje krvi kroz kanalizacione cijevi.
Evidentno je da je do onečišćenja došlo usljed toga što se građani ponovo nisu pridržavali prethodno datih uputstava Inspektorata veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP).

01.07.2022

U povodu predstojećeg Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS uz policijsku asistenciju će vršiti pojačane inspekcijske nadzore nad radom stočne pijace u Sarajevu, kao i kontrolu životinja u prijevozu, te vršiti kontrolu proizvoda životinjskog porijekla na području Kantona Sarajevo.

17.06.2022

Delegacija BiH boravi u studijskoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama  u organizaciji Ambasade SAD-a u Sarajevu koja ujedno i finansira obuku pod nazivom „Sprečavanje  i borba protiv korupcije u zdravstvenom sketoru“ za članove Operativne grupe za borbu protiv korupcije u zdravstvenom sektoru KS.
 

06.06.2022

Skupština Kantona Sarajevo danas je u sedmom nastavku 52. radne sjednice usvojila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS koji je skupštinskim zastupnicima prezentirao direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) Kantona Sarajevo Fahir Halilović.
 
Tom prilikom Halilović je naveo da je prema godišnjem Programu rada za 2021. godinu bilo planirano da se izvrši 37.769 inspekcijskih nadzora, a da je obavljeno 45.444, što je više za 7.675 inspakcijskih nadzora ili 20,32 posto.

13.05.2022

Kantonalni inspektori rada, koji su za vrijeme prvomajskih i bajramskih praznika, vršili pojačane inspekcijske nazore, većinom u objektima koji se bave trgovinom i ugostiteljstvom, kod navedenih poslodavaca su evidentirali 4.700 radnika.
Nadzore su provodili kod većih trgovačkih lanaca, marketa, ugostitelja i hotelijera u Kantonu Sarajevo, kao i drugih subjekata nadzora koji su radili u navedene dane praznika.

10.05.2022

Inspektorat poljoprivredne,vodne i šumarske inspekcije poziva građane i pravne subjekte da na svojim imanjima, u vrtovima i voćnjacima, kao i površinama kojima upravljaju, počnu sa aktivnostima uništavanja izuzetno alergene korovske biljke ambrozije. Suzbijanje i uništavanje ambrozije vrši se na površinama poljoprivrednog, šumskog, građevnog i vodnog zemljišta.

29.04.2022

Inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS će tokom predstojećih prvomajskih,odnosno bajramskih praznika provoditi aktivnosti pojačanih nadzora nad radom poslodavaca u Kantonu Sarajevo u pogledu poštivanja prava radnika na uvećanje plaće za rad tokom praznika.

14.03.2022

Prema izvještaju Inspektorta tržišno-turističke inspekcije, tokom protekle sedmice (od 07.03.2022 do 13.3. 2022.godine) inspektori su provodeći nadzore nad prijenom Zakona o kontroli cijena, te odluka Vlade FBiH i Kantona Sarajevo o mjerama neposredne kontrole cijena, izvršili ukupno 95 inspekcijskih nadzora, te su radi utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u skladu sa Zakonom o kontroli cijena u ukupnom novčanom iznosu od 10.500 KM.
 

07.03.2022

Inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslov KS su tokom državnog praznika - Dana nezavisnosti BiH, vršili pojačane inspekcijske nazore, većinom kod poslodavaca koji se bave trgovinom i ugostiteljstvom, a osim njih nadzorima su bili obuhvaćeni i veći trgovački lanci, hipermarketi, kao i privatne ustanove socijalne zaštite.

01.03.2022

I ovog državnog praznika inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, s ciljem zaštite prava radnika koja proizilaze iz člana 76.Zakona o radu, provodiće danas, na Dan nezavisnosti BiH, pojačane inspekcijske kontrole poslodavaca u Kantonu Sarajevu kojima ovaj dan nije neradni.
 

28.02.2022

S ciljem zaštite interesa potršača u Kantonu Sarajevo kantonalni tržišno-turistički inspektori provode pojačane kontrole kretanja cijena na tržištu, u skladu sa odlukama Vlade Federacije BiH i Kantona Sarajevo o mjerama neposredne kontrole cijena u odnosu na propisane marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, kao i naftu i naftne derivate.
 

28.02.2022

Odgovarajući na referendumsko pitanje "Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine-Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?", više od 63 % punoljetnih građana Socijalističke republike Bosne i Hercegovine glasalo je, prije 30 godina, ZA nezavisnost Bosne i Hercegovine. Svake godine tog dana obilježava se i proslavlja nacionalni praznik, odnosno Dan nezavisnosti.
 

15.02.2022

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) Kantona Sarajevo Fahir Halilović i glavni inspektori devet inspektorata, te pomoćnici dva sektora, prezentirali su prošle sedmice Izvještaj o radu Uprave za 2021. godinu. Prilikom prezentacije, upriličene u prostorijama Uprave u Nedžarićima, istaknuto je da su uposlenici u toku prošle godine, uprkos izazovima u radu, posebno izazvanim pandemijom korona virusa, postigli zapažene rezultate.

14.02.2022

Na osnovu Knjige Evidencija Inspektorata prosvjetne inspekcije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama koju vodi svaki prosvjetni inspektor proizilazi da su, u 2021.godini, kantonalni prosvjetni inspektori za visoko obrazovanje izvršili ukupno 18 inspekcijskih nadzora (usmjerenih i kontrola izvršenja rješenja) na Univerzitetu u Sarajevu od kojih je svaki inspekcijski nadzor iniciran zahtjevima stranaka.