Nabavka, isporuka i instalacija licenci za automatiziranje kancelarijskog poslovanja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Ugovor o kupoprodaji

Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
JRN/CPV: 
72513000 Usluge automatiziranja kancelarijskog poslovanja
Ugovor potpisan sa: 
BBS DOO
Datum potpisivanja ugovora: 
23.09.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
16970,85
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

7743-7-1-1/19

Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
16970,85
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
1
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019