Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Ugovor o kupoprodaji

Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
JRN/CPV: 
39100000 Namještaj
Ugovor potpisan sa: 
DESIGN OFFICE DOO
Datum potpisivanja ugovora: 
30.10.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
18380,70
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

7743-7-1-2-3-2/19

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
18380,70
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
12
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019