PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA-u prilogu