Dobijeni rezultati ispitivanja uzoraka i briseva uzetih na gradskim pijacama "Markale" i "Otoka" ukazuju na nehigijensku manipulaciju proizvodima animalnog porijekla

09.01.2018

Od ukupno 171-og laboratorijski analiziranog uzorka suhomesnatih i mliječnih proizvoda, kao i briseva radnih površina, ambalaže i ruku trgovaca na gradskim pijacama "Markale" i “Otoka”, njih 44 su nezadovoljavajući, što je 25,73%.
Laboratorijske analize Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pokazale su da od 108 uzetih briseva njih 32 nisu bila u skladu sa propisanim referentnim mikrobiološkim kriterijima čistoće. Nazadovoljavajući rezultati se odnose na povećan ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija i enterobakterija. Od 35 uzoraka mliječnih proizvoda u njih 10 je ustanovljen povećan broj kvasnih gljivica i plijesni, dok je od 22 uzorka suhomesnatih proizvoda sadržaj dodatih polifosfata pronađen kod dva (2) uzorka. Šest uzoraka konzumnih jaja, koji su uzeti na ispitivanje, bili su ispravni.
Inspekcijskim nadzorom bilo je obuhvaćeno 38 trgovaca, od čega su neusklađenosti utvrđene kod 21-og prodavca. Dobijeni rezultati ispitivanja, uglavnom, ukazuju na nehigijensku manipulaciju proizvodima životinjskog porijekla u fazi pripreme, proizvodnje i prodaje. Naglašavamo da patogeni mikroorganizmi nisu izolovani iz uzetih uzoraka. Međutim, uzevši u obzir da se promet i proizvdnja trebaju obavljati uz primjenu dobre higijenske i proizvođačke prakse, veterinarski inspektori su na osnovu utvrđenih neusklađenosti djelovali izdavanjem 21-og prekršajnog naloga u ukupnom iznosu od 10.680,00KM.
Strožije prekršajne sankcije, u skladu sa odredbama Zakona o hrani BiH, kao i upravne mjere, izrečene su osobama koje su prometovale proizvodima od mesa, s obzirom da utvrđena količina polifosfata, koja je bila iznad maskimalno dozvoljenih granica, utiče na zdravstvenu ispravnost gotovih proizvoda.
Kako se dio ispitanih uzoraka, odnosno proizvoda od kojih su uzeti, ne proizvodi na području Kantona Sarajevo, informacije o nesuklađenim ispitivanjima dostavljene su i nadležnoj inspekciji u mjestu porijekla. Aktivnosti veterinarske inspekcije nastavit će se i u predstojećem periodu prema planu službenog uzorkovanja za ovu godinu.