Halilović: Zapaženi rezultati KUIP-a KS u prošloj godini

15.02.2022

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) Kantona Sarajevo Fahir Halilović i glavni inspektori devet inspektorata, te pomoćnici dva sektora, prezentirali su prošle sedmice Izvještaj o radu Uprave za 2021. godinu. Prilikom prezentacije, upriličene u prostorijama Uprave u Nedžarićima, istaknuto je da su uposlenici u toku prošle godine, uprkos izazovima u radu, posebno izazvanim pandemijom korona virusa, postigli zapažene rezultate.
S obzirom na težinu, obim i značaj radnih zadataka, kao i činjenicu da već dvije godine radimo u uslovima pandemije, ne možemo da ne budemo zadovoljni postignutim rezutatima i našim djelovanjem kao jednog od najbitnijih instrumenata izvršne vlasti Kantona Sarajevo, ali i našim doprinosom koji svakodnevno ostvarujemo provodeći nadzore u okviru 27 različitih oblasti inspekcijskog nadzora, istaknuto je.
 
Direktor KUIP-a Fahir Halilović je naveo da je prema godišnjem Programu rada za 2021. bilo planirano da se uradi 37.769 inspekcijskih nadzora, a da je obavljeno 45.444, što je više za 7.675 inspakcijskih nadzora ili 20,32 posto.
- S ciljem uklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti donijeli smo ukupno 4.266 rješenja, što je u odnosu na 2020. godinu, kada je donijeto čak 10.014 rješenja, manje za 5.748 rješenja. Također, izdato je i 4.435 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu oko 4,37 miliona KM.
Menadžment je tokom cijele godine insistirao da se prema subjektima nadzora koriste preventivne i korektivne mjere kako bi se izbjegle nepopularne, represivne mjere, izuzev dvije oblasti koje se tiču kršenja odredaba Zakona o fiskalnim sistemima i povreda Zakona o radu - istakao je Halilović.
Glavna inspektorica Inspektorata sanitarne, zdravstvene,farmaceutske i inspekcije za hranu Amela Babić, između ostalog, je navela da su u toku prošle godine inspektori tog inspketorata izvršili 8.984 inspekcijska nadzora, što je u odnosu na planiranih 4.601, više za 4.383 nadzora.
- S obzirom da pandemija traje već dvije godine, te uzimajući u obzir potkapacitiranost Inspektorata, kao i da praktično osam inspektora radi cijeli referat, rezultati su izvanredni. Kad je riječ o inspakcijskom nadzoru nad provedbom hiigijensko-epidemioloških mjera, odnodno naredbi i preporuka kriznih štabova na oba nivoa vlasti, najčešće nepravilnosti na terenu, odnosno najčešći prekršioci su ugostitelji, javni gradski prijevoz i tržni centri - dodala je Babić.
Na kraju prezentacije direktor Uprave uručio je simbolična priznanja i zahvalnice za 25 uposlenika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS koji su u prošloj godini dali značajan doprinos i ostvarili zavdine rezulatate u svom poslu.
 
Vlada KS usvojila je Izvještaj o radu KUIP-a za prošlu godinu, koji je proslijeđen u skupštinsku proceduru.