Inspekcija sankcioniše nelegalni promet na području KS

05.06.2017

Kantonalna tržišno-turistička inspekcija je, u toku mjeseca maja, prilikom kontrole bespravnog prometa robe u KS oduzela 1.978 kutija cigareta različitih proizvođača sorto u originalnom pakovanju, 177 komada ručno pravljenih i pakovanih cigareta, te 5,5 kilograma rezanog duhana pakovanog po 500 grama.
Kontrolisane su ukupno 54 osobe, koje su obavljale bespravan promet roba protivno zakonskim propisima. Protiv 27 prekršilaca su pokrenuti zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom, za 13 njih su izdati prekršajni nalozi u ukupnom novčanom iznosu od 3.900 KM, dok su ostalih 14 N. N. osobe.
Izuzeta roba, koja je bila predmet prekršaja, u vrijednosti od oko 9.640 KM, predata je Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo do okončanja postupka.
Kontrole bespravnog prometa roba vršene su na svim frekventnim lokacijama i ulicama Kantona Sarajevo, kao i oko prostora tržnica-pijaca sa akcentom na prodaju akcizne robe, bez odobrenja mjerodavnog organa i dokumentacije o porijeklu.

Inspekcijski nadzori kantonalne tržišno-turističke inspekcije provode se u skladu sa akcionim planom suzbijanja bespravnog prometa roba uz asistenciju policijskih službenika, kao i Jedinice za podršku MUP-a KS, a biće nastavljeni i u predstojećem periodu.