Inspektorat veterinarske inspekcije KUIP-a:Intenzivne aktivnosti na organizaciji inspekcijskih nadzora nad klanjem kurbana i prometa žive stoke u KS

29.08.2017

U povodu predstojećeg Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS posljednjih sedam dana intenzivirali su inspekcijske nadzore nad prometom sitne i krupne stoke na stočnoj pijaci u Bojniku. Prilikom usmjerenih nadzora inspektori, između ostalog, provjeravaju da li vlasnici posjeduju obavezno zdravstveno uvjerenje za životinje, koje izdaje nadležna veterinarska stanica, da li su životinje propisno obilježene ušnim markicama, kao i da li su tarnsportna vozila prije utovara dezinficirana.

Kao i prethodnih godina, prvog i drugog dana Kurban-bajrma, kantonalni inspektori će na imanju Gazi Husrev-begove medrese vršiti veterinarsko-zdravstveni pregled prilikom klanja kurbana, koje se obavlja u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Građanima preporučujemo da kurbane kupuju od vlasnika koji posjeduju urednu dokumentaciju o zdravlju i porijeklu životinja, te na taj način smanje rizik za pojavu i prenos zaraznih bolesti. Preporučljivo je klanje kurbana obaviti u registriranim klaonicama pod nadzorom veterinarske inspekcije, koja nakon izvršenog pregleda izdaje odgovarajuću potvrdu o ispravnosti kurbanskog mesa.

Podsjećamo i da se promet sitne i krupne stoke može vršiti samo na mjestima ili objektima koji posjeduju veterinarsko-zdravstvenu saglasnost Ministarstva privrede KS, odnosno onim mjestima i objektima u kojima je osiguran nadzor veterinarske inspekcije. Za svako nezakonito okupljanje i nelegalnu trgovinu kurbanima, inspektori će poduzimati zakonom predviđene mjere. Promet životinjama bez veterinarskog uvjerenja sankcioniše se novčanom kaznom u minimalnom iznosu od 430 KM. Okupljanje i prodaja bez saglasnosti nadležnog ministarstva sankcioniše se novčanom kaznom koja minimalno iznosi 3.000 KM.