Inspektorat veterinarske inspekcije KUIP-a: Na tržnici "Markale" za laboratorijsku analizu uzeto 108 briseva i uzoraka proizvoda životinjskog porijekla

21.12.2017

U postupku inspekcijskog nadzora zdravstveno-higijenske ispravnosti proizvoda animalnog porijekla u prometu i proizvodnji pet kantonalnih veterinarskih inspektora juče (srijeda 20. decembra 2017. godine) su na gradskoj tržnici "Markale" na laboratorijsku analizu uzeli 108 uzoraka suhomesnatih proizvoda (suho meso i sudžuk), mliječnih proizvoda (kiselo mlijeko, pavlaka, sir i kajmak), kao i briseva radnih površina, ambalaže i ruku trgovaca. Po završetku nadzora uzorci su dostavljeni Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koji će u narednih nekoliko dana provesti potrebna laboratorijska ispitivanja.
Kako smo ranije najavili, prema Planu službenog uzorkovanja za 2017. godinu kantonalni veterinarski inspektori su u drugoj polovini novembra, u 30 registriranih objekata na području Kantona Sarajevo, za laboratorijsku analizu uzeli 131 uzorak proizvoda životinjskog porijekla, sirovina, vode, te površina u kontaktu s hranom i ambalaže. Nadzori su izvršeni u 15 objekta za preradu mesa, devet klaonica, pet objekta za preradu mlijeka i jednom pakirnom centru za jaja.

Nezadovoljavajući rezultati laboratorijskih ispitivanja utvrđeni su u 14 objekata, odnosno kod 26 uzoraka, što procentualno iznosi 19,85%. Od navedenog broja spornih uzoraka 50% se odnosi na prisustvo bakterije Listerie m, koja je pronađena u 13 uzoraka mesnih prerađevina. Ostali neusklađeni rezultati dobijeni su ispitivanjem uzoraka sirovog mlijeka i proizvoda od mlijeka, vode, te uzetih briseva. Kod tih uzoraka je utvrđen povećan broj bakterija (aerobnih mezofilnih i eneterobakterija) u odnosu na propisane referentne vrijednosti. S obzirom da nezadovoljavajući rezultati laboratorijskih ispitivanja upućuju na nehigijensku manipulaciju sirovinama i proizvodima životinjskog porijekla, inspektori su protiv navedenog broja subjekata poduzeli prekršajne i upravne mjere u skladu sa materijalnim propisima iz nadležnosti veterinarske inspekcije. U svim objektima u kojima su utvrđeni nezadovoljavajući rezultati, do kraja decembra 2017.godine, veterinarska inspekcija će ponovo izvršiti ciljano uzorkovanje, radi provjere sistema njihovih internih kontrola. U slučaju ponovljenih nezadovoljavajućih rezultata izreći će strožije novčane kazne i po potrebi obustaviti proizvodnju.

U međuvremenu, nadzori kantonalnih inspektora, koji se realiziraju prema Službenom planu uzorkovanja za 2017. godinu, biće nastavljeni i u ostalim registriranim subjektima u poslovanju hranom na području KS.