Inspektori kontrolisali kuhinje i kantine odgojno-obrazovnih ustanova u KS

17.05.2018

Sanitarni nadzor i primjena Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama KS bila je predmet inspekcijskih kontrola sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u proteklih više od dva mjeseca. U tom periodu kontrolisano je ukupno 76 kuhinja i kantina odgojno-obrazovnih ustanova, od čega 42 u osnovnim školama, 19 u srednjim, 13 u vrtićima, a inspektori za hranu su pregledali i dvije centralne kuhinje.

Na osnovu zapisnikom konstatovanih činjenica doneseno je 30 rješenja o izrečenim upravnim mjerama za otklanjanje utvrđenih nedostataka, koji se odnose na uspostavljanje i provođenje postupaka zasnovanih na principima HACCP sistema, kao i adekvatnu implementaciju sanitarno-higijenskih uslova. Osim toga, izdata su i tri prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 1.200 KM.

Podsjećamo, Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, donesen je na temelju Zakona o hrani BiH, a na snagu je stupio početkom 2018.godine, od kada je njegova primjena obavezna. U postupku provođenja nadzora inspektori, između ostalog, vrše nadzor nad:

-proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće upotrebe;
-ispunjavanjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova;
-provođenjem mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;
-provođenjem mjera zaštite stanovništva od štetnog djelovanja duhanskih prerađevina itd.

U predstojećem periodu nadzori na ove okolnosti biće nastavljeni u odgojno-obrazovnim ustanovama koje nisu bile obuhvaćene dosadašnjim kontrolama.