Inspektori KUIP-a KS počeli primjenjivati mjeru privremene zabrane rada zbog nepoštivanja higijensko-epdemioloških mjera

27.09.2021

Izricanjem privremene mjere o zabrani rada ugostiteljskom objektu na Ilidži, u kojem je tokom proteklog vikenda zatečeno oko 300 gostiju bez poštivanja higijensko-epdemioloških mjera, sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS počeli su sa primjenom hitne mjere privremenog zatvaranja objekata u skladu sa novodonesenim dopunama Zakona o inspekcijama KS, koje su na snagu stupile u petak 24.septembra 2021.godine.
 
Prema navedenim dopunama Zakona, kod pojave prirodnih i drugih nesreća, epidemija i pandemija, ako se utvrdi da subjekt nadzora postupa u suprotnosti sa donesenim naredbodavnim aktima kriznih štabova, zaključcima i odlukama Vlade KS i Vlade FBiH, kao i obavezujućim preporukama ovlaštenih stručnih tijela resornog ministarstva, postupajući inspektor će zbog hitnosti postupka, a s ciljem zaštite zdravlja i života ljudi, zapisnički odmah izreći upravnu mjeru o privremenoj zabrani rada u trajanju od 48 sati. U ponovljenom slučaju kršenja navedenih odredaba privremena mjera zabrane rada izriče se na period od osam dana, a u svakom narednom, ponovljenom slučaju, u trajanju od 15 dana. Kršenje privremene mjere o zabrani rada predstavlja krivično djelo iz člana 366.Krivičnog zakona FBiH.
 
Podsjećamo na području KS u primjeni je Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 23.09.2021.godine, a tokom mjeseca septembra u postupku kontrola njihove primjene, sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na području Kantona Sarajevo su izvršili ukupno 306 inspekcijskih nadzora, te donijeli 129 rješenja sa korektivnim mjerama i jedno rješenje o privremenoj zabrani rada. Za utvrđene nedostatke, od kojih je najčešći nenošenje ili nepravilno nošenje maski kupaca i putnika, kao i uposlenika subjekata nadzora, odnosno nepoštivanja fizičke distance, te propisanog razmaka imeđu stolova u ugostiteljskim objektima, izdato je 18 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 31.500, 00 KM (trgovine, javni gradski prijevoz, tržni centri, ugostiteljski objekti).
 
Zbog potencijalne opasnosti od širenja epidemije COVID-a 19 inspekcijski nadzori na navedene okolnosti biće nastavljene i u predstojećem periodu sa utvrđenim prioritetima a to su, pored predstavki građana, osnovne i srednje škole, kao i predškolske ustanove, javni gradski prijevoz, ugostiteljski objekti, ali i ostali subjekti koji su u svom poslovanju dužni prijmjenjivati opće i posebne higijensko-epidemiološke mjere.
 
Na kraju pozivamo sve subjekte nadzora, ali i građane KS da uspostave odnosno i dalje primjenjuju zaštitne mjere za suzbijanje širenja corona virusa, među kojima je prioritetno pravilno nošenje zaštitne maske, te pridržavanje propisane fizičke distance, čak i među potpuno vakcinisanim protiv bolesti COVID-19 što je i preporuka zdravstvenih stručnjaka.