Inspektori sankcionisali nepravilnosti u obavljanju turističke djelatnosti na području KS

08.05.2018

U prva četiri mjeseca 2018.godine kantonalni tržišno-turistički inspektori su, primjenjujući odredbe Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse, izvršili ukupno 93 inspekcijska nadzora, od čega 74 kod subjekata koji pružaju uslugu smještaja i 19 nadzora nad radom putničkih agencija.

Obračunata boravišna taksa kod kontrolisanog broja subjekata, za period koji je obuhvaćen kontrolom, iznosi 256.700 KM od kojeg na račun Turističke zajednice KS nije uplaćeno 356 KM. U kontrolisanom periodu kod navedenog broja subjekata boravila su 66.122 gosta, a ostvareno je i 132.917 noćenja. Također, inspektori su kontrolisali i uplatu članarine Turističkoj zajednici KS, koju su dužni uplaćivati svi subjekti koji pružaju usluge smještaja, a ona za navedeni izvještajni period iznosi 3.598 KM.

Radi utvrđenih nepravilnosti u oblasti turističke djelatnosti inspektori su izdali 25 prekršajnih naloga u iznosu od 19.752 KM, a donijeli su i sedam rješenja o zabrani rada, te jedno rješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka.

Podsjećamo da obračunata boravišna taksa na svakom fiskalnom računu treba biti posebno naznačena. Također, obveznici boravišne takse su dužni sedmično vršiti uplatu naplaćene boravišne takse na račun Turističke zajednice Kantona Sarajevo, dok su do 15-og u mjesecu, obavezni dostaviti izvještaj Inspektoratu tržišno-turističke inspekcije o broju registriranih gostiju i noćenja, za prethodni mjesec. Također, nadležni inspektorat dva puta mjesečno dostavlja izvještaje o provedenim nadzorima sa tabelarnim prikazom pojedinačno kontrolisanih subjekata Ministarstvu privrede KS i Turističkoj zajednici KS.