Inspektori u KS i dalje provode sve potrebne mjere kako bi se spriječilo širenje ptičje gripe

03.03.2017

Radi pojave visokopatogene influence ptica u “Pionirskoj dolini” u Sarajevu po nalogu kantonalne veterinarske inspekcije na području Općine Centar do sada su kontrolisana 22 imanja koja drže domaću perad, ukrasne kokoši, paunove i golubove, kao i jedna komercijalna farma koka nesilica, koja se nalazi na granici zaraženog i ugroženog područja. U navedenim kontrolama, kojima je bilo obuhvaćeno ukupno 2.633-oje peradi i drugih ptica, nisu utvrđene kliničke manifestacije karakteristične za ovu tešku bolest, na koju se može posumnjati u slučajevima većeg broja uginuća, smanjene proizvodnje i/ili smanjenog dnevnog unosa hrane i vode. Ove aktivnosti se nastavljaju i u narednim danima, a obuhvatiće i farme susjednih općina, koje su određene zonom ugroženog područja.

Zbog uginuća tri patke na jednom porodičnom imanju u Općini Hadžići jučer su hitno ispitani uzorci uginulih ptica, a nakon provedene dijagnostike prisustvo ove bolesti na toj lokaciji nije potvrđeno. U postupku laboratorijskog ispitivanja trenutno su i uzorci uzeti od labudova sa područja Vrela Bosne, kao i sa jednog imanja u Općini Novo Sarajevo, gdje je registrovano uginuće tovnih pilića. Zoološki vrt “Pionirska dolina” ostaje pod služebnim nadzorom sve dok se sumnja na bolest u potpunosti ne isključi. Službenim nadzorom će se osigurati provođenje svih naloženih mjera i uputa veterinarske inspekcije radi sprečavanja daljeg širenja ptičje gripe.

U hitnom postupku, po potvrđivanju bolesti, izvršeno je propisno usmrćivanje 6 labudova, 9 gusaka i 10 patki na zaraženom posjedu, a lešine su, uz pojačane biosigurnosne mjere, neškodljivo uništene. Od usmrćenih životinja uzet je standardni set uzoraka za laboratorijsko ispitivanje koje je dalo pozitivne rezultate, odnosno potvrdilo bolest kod usmrćenih sumnjivih ptica.

U daljem dijagnostičkom ispitivanju uzeti su uzorci kod 97 različitih ptica, fazana, paunova, ukrasnih kokoši i golubova na zaraženom posjedu, kao i četiri uzorka kod ostalih životinja iz porodice mačaka, servala i lavova, kako je propisano dijagnostičkim priručnikom za influencu ptica. Pored uzoraka od živih životinja, uzeti su uzorci vode, zemlje i mulja prije izvršene dezinfekcije zaraženog posjeda, kao i nakon provođenja mjera, kako bi se provjerila efikasnost tretmana sanacije. Ovo ispitivanje je u toku, te će se po osnovu nalaza odrediti dalje mjere.

Prema prikupljenim podacima do sada nije utvrđena veza sa drugim posjedima u bližoj i daljoj okolini. Pretpostavka je da je bolest unesena kontaktom sa divljim, migratornim pticama i patkama, čije je prisustvo konstatovano u zaraženom posjedu.

Kako je utvrđeni virus H5N8 visokopatogen za perad i druge ptice još jednom upućujemo apel svim vlasnicima peradi da pojačaju provođenje biosigurnosnih mjera na imanjima i spriječe svaki kontakt divljih i domaćih ptica, kao i pristup divljih ptica hrani i vodi koja se koristi za perad i ptice u uzgoju i držanju.
Napominjemo da je prijava pojave znakova zarazne bolesti nadležnoj veterinarskoj organizaciji ili inspekciji obaveza i dužnost svakog vlasnika i držaoca životinja.