Intenzivirane kontrole provođenja mjera za zaštitu i poboljšanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

16.10.2020

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u ovom periodu, kao i prethodnih godina, u okviru planiranih aktivnosti provodi intenzivirane kontrole provođenja mjera predviđenih Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo. Kontrole se vrše iz nadležnosti pet kantonalnih inspekcija, odnosno inspekcije zaštite okoliša, komunalne, urbanističko-građevinske, te tržno-turističke i saobraćajne inspekcije. Iako pojačani nadzori imaju za cilj preventivno djelovanje, u zavisnosti od okolnosti isti mogu biti i represivni. Prioritetne kontrole vrše se na mjestima i kod subjekta koji bitno utiču ili mogu uticati na povećanje zagađenja, a prije svega kod onih koji su prethodnih godina evidentirani kao prekršioci navedene odluke.
 
Pojačani inspekcijski nadzori podrazumijevaju:
 
- kontrolu nad postupanjem 315 operatera koji se nalaze u Registru emisija iz pogona za sagorjevanje, koji vodi Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a koji shodno članu 34. Odluke imaju obavezu da jednom godišnje vrše mjerenja emisije iz postrojenja za sagorijevanje;
- kontrolu prodaje i upotrebe uglja vezano za odredbu člana 17. Odluke kojom je propisano da u Kantonu Sarajevo nije dozvoljena prodaja i upotreba uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1% i toplotnu moć nižu od 12.000 kJ/kg, a o čemu dokaz izdaje akreditovana laboratorija za analizu uglja, prema BAS EN ISO 17025;
-kontrolu prevoza uglja vezano za odredbu člana 17. Odluke da samo ovlašteni prevoznici koji posjeduju propisani dokaz o kvaliteti uglja mogu vršiti prevoz uglja u Kantonu Sarajevo.
Istovremeno napominjemo da inspekcijske kontrole obuhvataju i:
- kontrolu spaljivanja otpada na otvorenom i u postrojenjima za sagorijevanje,
- kontrole gradilišta vezano za emisiju prašine,
- kontrole vozila za javni prijevoz koja na krajnjim stanicama za vrijeme stajanja moraju imati isključen motor.
 
Posebno napominjemo da Uprava u vršenju nazora sarađuje i sa Službom komunalnih redara KJKP "Rad" i KJKP"Park", koji pružaju pomoć u radu kantonalnoj komunalnoj inspekciji, te će u narednom periodu i komunalni redari intenzivirati nadzore u vezi sa održavanjem čistoće javnih površina. Blagovremeno upozoravamo da novčane kazne za prekršitelje Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo za pravna lica iznose do 5.000KM, a za odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice do 1.000 KM.
 
Apelujemo na sve privredne subjekte i građane Kantona Sarajevo da se u predstojećem periodu, kada se pored pandemije izazvane koronavirisom očekuje i pojačana koncentracija zagađujućih materija u zraku, ponašaju odgovorno, te da se pridržavaju svih zakonskih propisa vezanih za oblast zaštite zraka i okoliša. S tim u vezi potrebno je da poduzimaju i neophodne mjere lične zaštite kako bi se umanjili negativni učinci onečišćenja zraka.
 
I pored nedovoljene kapacitiranosti inspekcija koje su zadužene za nadzor u ovoj oblasti opredjeljenje KUIP-a je i dalje prioritetno poduzimanje svih mjera kojima se štiti zdravlje i okoliš, radi čega će se saradnja ostvarivati i sa ostalim nadležnim organima, odnosno inspekcijom za zaštitu od požara MUP-u Kantona Sarajevo, kao i općinskim službama.