Kantonalna komunalna inspekcija će sankcionisati sve slučajeve kršenja propisa o načinu postavljanja plakata

07.09.2018

S obzirom da je danas službeno počela izborna kampanja za Opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 07. oktobra 2018. godine, Uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo upozorava sve političke partije, koalicije i nezavisne kandidate na obavezu poštivanja propisa kojima je određen postupak i način postavljanja plakata. Uzevši u obzir dosadašnju praksu, tokom perioda izborne kampanje, ponovo se može očekivati nepropisno postavljanje plakata, banera, slobodnostojećih konstrukcija i panoa sa predizbornim porukama stranaka i kandidata, što će uzrokovati dodatno masovno onečišćenje prostora i narušiti urbani izgled grada.

Iz tog razloga pozivamo sve nadležne organe i inspekcijske službe da poduzmu dodatne mjere iz svoje nadležnosti na sprečavanju postavljanja, odnosno sankcionisanje i pravovremeno uklanjanje nepropisno postavljenih promotivnih sadržaja. Takođe, potrebno je da svi pravni subjekti zaduženi za upravljanje i održavanje javnih površina, objekata i instalacija komunalne privrede na području Kantona Sarajevo poduzmu neophodne mjere na sprečavanju nepropisnog postavljanja plakata i drugih sadržaja, odnosno pristupe njihovom hitnom uklanjanju.

Podsjećamo, postavljanje plakata zabranjeno je izvan mjesta određenog za tu svrhu, a zabrana se odnosi na stubove javne rasvjete, stubove kontaktne mreže trolejbusa i tramvaja, stabla, trafo-stanice, nadvožnjake, podvožnjake, pasaže, fasade zgrada, itd.
Službe komunalnih redara KJKP "Rad" i KJKP “Park”, koje vrše neposrednu zaštitu komunalne čistoće na terenu, tokom izborne kampanje, odnosno do okončanja izbornog procesa, vrše pojačanu kontrolu, te će sve uočene nepravilnosti biti sankcionisane.

Kantonalna komunalna inspekcija će utvrđene nepravilnosti sankcionisati u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo izdavanjem prekršajnih naloga. Predviđena novčana kazna za pravna lica iznosi od 1.000,00 – 6.000,00 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu od 500.00 – 2.000,00 KM.

Na kraju pozivamo sve učesnike izborne kampanje da se suzdrže od nezakonitih radnji, te ističemo da poštivanjem propisa na najbolji način pokazuju ozbiljnost njihovih namjera, društveno-političku osviještenost, brigu za zajednicu i dobrobit svih stanovnika Kantona Sarajevo.