Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS će pojačat inspekcijski nadzor za vrijeme prvomajskih praznika

29.04.2019

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske KS, svako iz svoje nadležnosti će, tokom 1. i 2.maja, provoditi pojačane inspekcijske nadzore na području Kantona Sarajevo, što je danas najavljeno na zajedničkoj konferenciji za novinare Vlade KS i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Tim povodom novinarima su se obratili premijer KS Edin Forto, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahir Halilović, glavni veterinarski inspektor Selmir Velić, te šefice Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zažtite i Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcijse za hranu, Muvedeta Šetić i Amela Babić.

Tom prilikom premijer KS uputio je apel poslodavcima da po mogućnosti ne rade za prvomajske praznike.

“Vlada apeluje na poslodavce da ne rade za 1. maj, Međunarodni praznik rada, a u slučaju da nisu u mogućnosti obustaviti rad, apelujemo da poštuju Zakon i plate radnike adekvatno”, poručio je u svom obraćanju premijer KS Edin Forto.

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahir Halilović najavio je da će pojačane inspekcijske nadzore vršiti inspekcija za hranu, sanitarna, veterinarska, inspekcija rada, tržišno-tuistička, šumarska, saobraćajna, komunalna, te inspekcija zaštite prirode.

“Šumarska inspekcija će svoje aktivnosti provoditi na lokalitetima i mjestima gdje se očekuje veći broj izletnika, a sve s ciljem sprečavanja šumskih požara i nelegalne sječe šuma. Komunalna inspekcija će, u saradnji s komunalnim preduzećima "Rad" i "Park" pratiti održavanje čistoće na javnim i zelenim površinama, a inspekcija zaštite prirode će djelovati na zaštićenim područjima Vrelo Bosne, Bijambare, Skakava, Bentbaša i Trebević. Saobraćajna inspekcija će vršiti nadzor nad nelegalnim taksistima i nelegalnim kombi prijevoznicima, posebno na putnim pravcima koji vode prema izletištima u KS, precizirao je direktor Halilović.

Veterinarska inspekcija je intenzivirala nadzore već od 24.aprila 2019.godine kontrolama prometa životinja na Stočnoj pijaci u Bojniku, kao i kontrolama trasporta životinja i proizvoda životinjskog porijekla.

“U ranim jutranjim satima na području Vogošće inspektori su, u saradnji sa policijom, oduzeli 34 životinje bez veterinarsko-zdravstvene dokumentacije/svjedodžbe o zdravstvenom stanju. Za iste je određen karantin radi pretrage na brucelozu. Zbog neposjedovanja veterinarsko-zdravstvenih oznaka jutros je oduzeto i 607 kg junećeg i telećeg mesa, koje će biti neškodljivo uništeno”, istakao je Selmir Velić, glavni inspektor veterinarske inspekcije.

"Kantonalni sanitarni i inspektori za hranu tokom prvomajskih praznika će vršiti pojačani nadzor iz svoje nadležnosti nad prometom hrane na sarajevskim izletištima, gdje se očekuje veliki broj posjetilaca. Predmet kontrole će biti zdravstveno-higijenska ispravnost hrane i uslova prodaje, odnosno svih faktora koji mogu ugroziti zdravlje, a s ciljem zaštite zdravlja i života građana u KS", najavila je šefica Inspektorata zdravstvene, sanitarne, farmaceutske i inspekcije za hranu Amela Babić.

Iz Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite su napomenuli da Zakon o radu ne zabranjuje rad u vrijeme praznika, već propisuje da radnik ima pravo na povećanu plaću za rad i propisuje novčane kazne u slučaju da poslodavac radniku uskrati pravo na povećanu plaću.

"S obzirom da je najveći broj radnika, koji rade na dan praznika angažovan na poslovima trgovine i ugostiteljstva, to će poseban fokus inspekcije rada biti poslodavci u navedenim djelatnostima. Za sve radnike koji su u radnom odnosu i za koje se utvrdi da su radili na dan praznika postupajući inspektori će poslodavcima narediti dostavljanje dokaza o uvećanju plaće. Upravo djelovanjem inspektora rada za oko 2.500 radnika koji su radili za posljednja tri praznika omogućeno uvećanje plaće u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu, što su poslodvci i ispoštovali", kazala je glavna inspektorica rada, zaštite na radu i socijalne zaštite Muvedeta Šetić.

Na kraju obraćanja svim građanima KS direktor KUIP-a Fahir Halilović je uputio čestitku povodom predstojećeg Međunarodnog praznika rada uz napomenu da svrha inspekcijskih kontrola nije represivno djelovanje, već prije svega poduzimanje preventivnih i korektivnih mjera.