Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS:Sretan 25.novembar-Dan državnosti BiH

24.11.2019

Svim građanima Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine čestitamo DAN DRŽAVNOSTI i historijski značajan 25.novembar kada je, prije 76 godina, obnovljena državnost Bosne i Hercegovine kao jedinstvene i nedjeljive države, odnosno dan kada su postavljeni temelji moderne državnosti sa jednakim pravima za sve građane.
Poštivanje zakona je osnovni preduslov za postojanje pravne države, a naše opredejljenje je da i dalje nastavimo predano raditi kako bi se osigurala zakonitost rada svih subjekata nadzora iz naše nadležnosti, a sa krajnjim ciljem da korisnici određenih usluga dobiju što kvalitetniju, bolju i sigurniju uslugu.
 
                                                                                                     Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS