Kontrole u oblasti turističke djelatnosti na području KS: Za tri mjeseca izrečene kazne u iznosu od 38.150,00 KM

13.11.2017

Primjenjujući odredbe Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse kantonalni tržišno-turistički inspektori su tokom protekla tri mjeseca izvršili inspekcijski nadzor nad radom 11 putnučkih agencija i 114 subjekta koji pružaju usluge smještaja u Kantonu Sarajevo, sa posebnim fokusom na obračun i uplatu boravišne takse.

Obračunata boravišna taksa za period koji je obuhvaćen kontrolom kod navedenog broja subjekata iznosi 520.198,00 KM, od čega na račun Turističke zajednice KS nije uplaćeno 84.604, 00 KM. Pored ove nepravilnosti inspektori su, u momentu provođenja inspekcijskih nadzora, zatekli ukupno 21-og nepijavljenog gosta, koji nisu bili uvedeni u knjigu gostiju, kako je predviđeno važećim zakonskim propisima.

Radi utvrđenih nepravilnosti, neevidentiranja gostiju i neuplaćene boravišne takse Turističkoj zajednici KS, te nepravilnosti u radu putničkih agencija, inspektori su djelovali izdavanjem 36 prekršajnih naloga u iznosu od 38.150,00 KM, a donijeli su i 11 rješenja, od čega devet o otklanjanju utvrđenih nedostataka, te dva rješenja o zabrani rada.

Kod navedenog broj subjekata za period koji je obuhvaćen kontrolom boravila su 130.752 gosta, a evidentirano je ukupno 285.654 noćenja.

Rad tržišno-turističke inspekcije u segmentu ovih nadzora značajno bi bio olakšan kada bi općinski organi izvršili kategorizaciju za ugostiteljske objekte koji pružaju usluge smještaja bez zvjezdice, čime su subjekti iz te skupine, koji žele poslovati u skladu sa zakonom, dovedeni u položaj pravne nesigurnosti. Ovo je posebno izraženo u slučajevima kada fizička lica (vlasnici privatnih stanova) žele registrovati objekat u svrhu pružanja usluga smještaja.

Napominjemo obveznike boravišne takse da su dužni sedmično vršiti uplatu naplaćene boravišne takse na račun Turističke zajednice Kantona Sarajevo (TZ), kao i da su do 15-og u mjesecu obavezni dostaviti izvještaj o broju registriranih gostiju i noćenja za prethodni mjesec Inspektoratu tržišno-turističke inspekcije KUIP-a i Turističkoj zajednici KS.