KUIP: Kontrolisani ugostitelji, igraonice, frizerski i kozmetički saloni u KS ne rade

18.03.2020

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od ranih jutarnjih sati na terenu provjeravaju poštivanje naredbi Federalnog štaba civilne zaštite koje se odnose na privremeno obustavljanje rada ugostiteljskih objekata na području KS, ali i kozmetičkih i frizerskih salona, te sportskih i kulturnih objekata. Za sada možemo potvrditi da smo tokom dana imali nekoliko prijava građana u vezi sa kršenjem navedene naredbe, koje su se u momentu nadzora pokazale neosnovanim, s obzirom da su prijavljeni subjekti nadzora u tržnim centrima SCC, Importane i Alta bili zatvoreni.
Iako je u danas provedenim nadzorima utvrđeno da kontrolisane igraonice i ugostiteljski objekti na području sarajevskog kantona poštuju donesene mjere, napominjemo da će u slučaju kršenja navedenih naredbi, inspektor u momentu nadzora zapisnički narediti zatvaranje objekata obuhvaćenih Naredbom, uz izricanje novčanih kazni, koje zbog neprovođenja mjera za sprečavanje zaraznih bolesti privrednim društvima i drugim pravnim licima iznose od 3.000 do 10.000 KM, odgovornim licima pravnih lica od 500,00 KM do 2.000,00 KM, a fizčkim licima-obrtnicima od 2.000 KM do 8.000 KM.
U cilju prevencije pojave zaraze koronavirusom u Kantonu Sarajevo prioritetno postupanje sanitarnih inspektora je vezano za donošenje rješenja o samoizolaciji, kao i kontrolu već donesenih rješenja, čija se realizacija prati u saradnji sa policijskim službenicima. Do sada je doneseno 155 rješenja, od kojih je 14 van snage, jer je period od 14 dana inkubacije okončan, bez pojave simptoma bolesti. Ukoliko se utvrdi nepoštivanje donesenih rješenja, protiv prekršilaca će biti pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom, koji će odrediti visinu novčane sankcije u rasponu od 100 do 2.000 KM. Ukoliko neko svjesno dovede drugog u mogućnost zaraze, kod Tužilaštva KS moguće je podnijeti i krivičnu prijavu u skladu sa članom 225. Krivičnog zakona.
Od početka sedmice svakodnevno nam stižu i prijave o povećanju cijena zaštitne medicinske opreme, lijekova, hrane, ali i kršenja Odluke o samoizolaciji, koje se, napominjemo, mogu prijaviti na 11 telefonskih brojeva policijskih uprava u svim općinama KS.
S ciljem zaštite potrošačkih interesa inspektori će nastaviti i sa kontrolama cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština koje, podsjetimo, shodno odluci Vlade FBiH trebaju ostati na istoj razini kakve su bile i 05.marta 2020.godine.
Zahvaljujemo građanima na podršci, razumijevanju i saradnji koja nam je u ovim danima iznimno važna, ali ih ujedno pozivamo da, u zajedničkom intersu, prijave koje podnose budu precizne s osnovanim razlogom za pokretanje inspekcijskog postupka, kako bi se inspektorima olakšala njihova provjera.
Kako je u međuvremenu donesena i Odluka o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u punom kapacitetu na raspolaganju našim građanima, s tim da je u ovom momentu težište na inspektorima sanitare, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu, kao i inspektorima tržišno-turističke i inspekcije rada
U uslovima pojačanih epidemioloških mjera radi suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19), te sprečavanje nastanka štetnih posljedica, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS, poziva sva pravna, fizička lica i građane da donesene mjere uvaže i primjene odmah, prije svega radi zaštite vlastitog zdravlja, kao i zdravlja drugih, te na taj način izbjegnu i represivne mjere. Također ih pozivamo da korospodenciju i kontakt sa Upravom mogu ostvariti putem službenih telefona i interneta, odnosno da izbjegavaju dolaske u službene prostorije na oba lokaliteta.