KUIP KS I MUP KS:Pojačane kontrole poštivanja epidemioloških mjera u vozilima javnog gradskog saobraćaja

26.06.2020

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo inicirana zaprimljenim predstavkama građana zbog nepoštivanja naredbi Kriznog štaba i preporuka Zavoda za javno zdravstvo u sredstvima javnog gradskog saobraćaja, tokom naredne sedmice će u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS izvršiti inspekcijske nadzore u vozilima javnog gradskog saobraćaja Centrotrans-a i GRAS-a.
 
Tom prilikom subjekti inspekcijskog nadzora će biti prijevoznici kao pravna lica, kao i putnici, koji se ne budu pridržavali preporučenih mjera.
Napominjemo da je u skladu sa članom 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti zaštita od zaraznih bolesti obaveza svih fizičkih i pravnih lica, zbog čijeg je nepoštovanja fizičkim licima moguće izreći novčane sankcije od 100 do 2.000 KM. Predviđene novčane sankcije za pravna lica iznose od 3.000 do 10.000, dok iznos novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu iznosi od 500,00-2.000 KM.

Apelujemo na privredne subjekte javnog gradskog prevoza da stave u funkciju puni kapacitet voznog parka kako bi se spriječile gužve u vozilima, a na putnike da se pridržavaju preporučenih mjera, najprije radi zaštite vlastitog zdravlja, a naravno i kako bi izbjegli prekršajno sankcionisanje.
 
Ovo je nastavak pojačanih aktivnosti inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS koje imaju za cilj dalje sprečavanje širenja bolesti i smanjenje zdravstvenog rizika, kao i jačanje discipline kod građana i privrednih subjekata radi dosljedne primjene donesenih mjera.