KUIP KS:Voda iz sistema gradskog vodosnabdijevanja u KS zdravstveno ispravna

26.07.2019

U uzorcima vode za piće uzetim sa pet lokaliteta na području Kantona Sarajevo nije bilo odstupanja vrijednosti parametara na prisustvo teških metala, što su pokazale analize laboratorijskih ispitivanja Zavoda za javno zdravstvo FBiH są čijim smo rezultatima upoznati danas u popodnevnim satima. To znači da je voda koju piju građani Kantona Sarajevo zdravstveno ispravna, odnosno da odgovara kriterijima važećeg Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
 
S obzirom da je programska orjentacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS prioritetno orjentisana na zaštitu i poboljšanje zdravlja stanovništva u KS, kantonalni inspektor za hranu je, u cilju zaštite zaštite javnog intersa građana KS, proveo sveobuhvatni inspekcijski nadzor u KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo uz uzimanje uzoraka vode na laboratorijsku analizu, koji su ispitani na prisustvo bakra, olova, žive, arsena, hroma i kadmija.
 
Podjećamo, uzorci vode su uzeti iz Filterskog postrojenja Bosna 1 na Ilidži, iz kojeg se vrši vodnosnabdijevanje najvećeg dijela grada), pumpne stanice Bačevo iz koje se napaja pravac Alipašino Polje, Buča i Boljakov potok, te Novo Sarajevo, kao i sa lokacije Bazen Mojmilo koji napaja pravac Hrasno, Skenderija, Grbavica I i II, Alipašino Polje i Dobrinja. Osim toga, uzorci vode uzeti su i na području Općine Centar i to iz slavine u objektu BBI Centra, te są Bistričke česme u Općini Stari Grad.
 
Postupajućem inspektoru su na zahtjev dostavljeni i izvještaji ViK-a o prisustvu teških metala u vodi za piće za posljednje tri godine u kojima nisu utvrđena odstupanja od Pravilnika, uz napomenu da se isti, u skladu są zakonskim propisima, redovno dostavljaju Federalnom ministarstu zdravstva.
 
Kontinuirane provjere zdravstvene ispravnosti vode za piće Inspekcija vrši preko JU Zavod za javno zdravstvo KS, čiji uposlenici vrše mjesečne analize vode iz sistema gradskog vodosnabdijevanja i koji nas obavještavaju o eventualnim odstupanjima vrijednosti parametara na mikrobiološke i fizičko-hemijske parametre.