KUIP o onečišćenju rijeke Miljacke prvog dana Kurban-bajrama

10.07.2022

Nakon što je objavljena informacija u medijima da sa se na području Općine Stari Grad pojavilo onečišćenje Miljacke krvlju, dežurni inspektori veterinarske inspekcije odmah su izašli na teren, te u momentu kontrole nisu zatekli ispuštanje krvi kroz kanalizacione cijevi.
Evidentno je da je do onečišćenja došlo usljed toga što se građani ponovo nisu pridržavali prethodno datih uputstava Inspektorata veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP).
Uputstva se odnose na individualna klanja kurbana, odnosno animalni otpad nisu zbrinuli zakopavanjem na imanju porijekla, a što je jedino u skladu sa islamskom tradicijom i zakonskim propisima.
Kantonalni vterinarski inspektori će nastaviti pratiti situaciju na terenu.
Osim predbajramskih kontrola na farmama u KS tokom proteklog mjeseca, kao i nadzora na stočnoj pijaci u Bojniku, juče i danas su angožovani da vrše kontrole nad organiziranim klanjem kurbana u registriranim objektima za klanje, gdje vrše pregled životinja i mesa nakon klanja, te izdaju potvrde o zdravstvenoj ispravnosti.
Istakli su da su veterinarsko-zdravstvene preglede jučer vršili i na Jarčedolima, gdje je u njihovom prisustvu pregledano i zaklano više stotina kurbana u organizaciji Rijaseta IZ u BiH.