KUIP:Građani i nadležni organi prijavili onečišćenje rijeke Vogošće

14.06.2019

Nadležni inspektorat Općine Vogošća, Ministarstvo privrede KS, kao i nekolicina građana sa područja Općine Vogošća, uputili su danas prijave kod Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, koje se odnose na plavu boju rijeke Vogošće. Cijeneći navedene prijave prioritetnim direktor Uprave je iste po hitnom postupku proslijedio kantonalnom vodnom inspektoru koji je odmah stupio u kontakt sa kolegama iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Tom prilikom je upoznat da je isti u pratnji mobilne laboratorije već izašao na teren kako bi utvrdio uzroke onečišćenja rijeke. S obzirom da je nadzor pokrenut od strane nadležnog federlanog vodnog inspektora, te da je industrijski tehnološki otpad upravo u nadležnosti te inspekcije, koja je već poduzela potrebne mjere u skladu sa Zakonom o vodama, nadležni organ će nastaviti započeti inspekcijski postupak dok se uzroci zagađenja ne utvrde.
 
U cilju zaštite javnog interesa i odgovornosti prema građanima Uprava za inspekcijske poslove KS će po službenoj dužnosti nastaviti pratiti preduzimanje daljih radnji u ovom predmetu.