KUIP:Radnici imaju pravo na uvećanje plaće za rad tokom praznika!

29.04.2020

I u uslovima aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa, inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS će tokom prvomajskih praznika pratiti rad poslodavaca u KS, s ciljem zaštite i ostvarivanja zakonom zagarantovanog prava radnika na uvećanje plaće za rad tokom praznika.
 
Ujedno najavljujemo da će kontrole na ove okolnosti biti nastavljene i tokom cijelog mjeseca juna, što je krajnji rok poslodavcima, koji rade tokom praznika, za isplatu majske plaće, a koja treba biti uvećana svim radnicma koji će raditi 1. i 2.maja, na način propisan Zakonom.
 
Uz napomenu da oštećeni radnici kršenje navedenih zakonskih odredaba mogu i naknadno prijaviti ovom organu putem dežurnog telefona 770-156, vibera 061 160 926 ili maila kuip@kuip.ks.gov.ba, podjećamo i da Zakon o radu ne zabranjuje rad u vrijeme praznika. Međutim, članom 76. tog zakona propisano da radnik ima pravo na povećanu plaću za rad, između ostalog, na dan praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.
 
Za kršenje navedene zakonske obaveze, odnosno neuvećanje plaće radnicma, predviđene su i prekršajne mjere koje iznose od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorna i poslodavce kao fizičk lica.