Netačna je informacija da su inspektori KUIP-a KS u prošloj godini izvšili više od 600 nadzora na Univerzitetu i organizacionim jedinicama UNSA

14.02.2022

Na osnovu Knjige Evidencija Inspektorata prosvjetne inspekcije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama koju vodi svaki prosvjetni inspektor proizilazi da su, u 2021.godini, kantonalni prosvjetni inspektori za visoko obrazovanje izvršili ukupno 18 inspekcijskih nadzora (usmjerenih i kontrola izvršenja rješenja) na Univerzitetu u Sarajevu od kojih je svaki inspekcijski nadzor iniciran zahtjevima stranaka.
Također, kantonalni prosvjetni inspektori za visoko obrazovanje u 2021.godini izvršili su ukupno 161 inspekcijski nadzor na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu. Od ukupnog broja izvršenih nadzora, 153 inspekcijska nadzora su izvršena po zahtjevu stranaka, dok se u osam slučajeva radilo o redovnim inspekcijskim nadzorima. Nadalje, iz nadležnosti kantonalnih inspektora rada, odnosno shodno Zakonu o radu i podzakonskim aktima, tokom 2021.godine na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama Univerziteta izvršena su ukupno 52 usmjerena inspekcijska nadzora.
Ukupnim zbirom inspekcijskih nadzora navedenih inspekcija dolazi se do podatka da su kantonalni prosvjetni i inspektori rada tokom prošle godine na Univerzitetu u Sarajevu izvršili 231 inspekcijski nadzro, od čega je samo osam nadzora bilo redovnih, dok su 223 nadzora inicirana podnesenim zahtjevima za inspekcijski nadzor. Iz navedenog jasno proizilazi da podatak, da su "inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, tokom 2021. godine, na Univerzitetu u Sarajevu, imali više od 600 nadzora",  NIJE TAČAN.
U odnosu na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu najveći broj inspekcijskih nadzora od strane prosvjetnih inspektora izvršen je na Farmaceutskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu i Elektrotehničkom fakultetu, a od strane inspektora rada na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Šumarskom fakultetu, Veterinarskom fakultetu i Farmaceutskom fakultetu.
Na kraju želimo istaći da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS konzistentno, vrlo precizno i strogo primjenjuje odredbe člana 30.Zakona o inspekcijama KS, shodno kojem sva pravna i fizička lica mogu podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji da izvrši inspekcijski nadzor, a koja je dužna u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, obaviti inspekcijski nadzor, te o utvrđenom činjenjičnom stanju i eventualno poduzetim mjerama, najkasnije u roku od osam dana od okončanja, pisanim putem obavjestiti podnosioca zahtjeva. Kada nadležna inspekcija u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis čije izvršenje nadzire, ima zakonsko ovlaštenje i obavezu da naloži upravne mjere, te prati izvršenje istih po službenoj dužnosti.