Objekti u poslovanju hranom bili predmet nadzora sanitarne i inspekcije za hranu u augustu

12.09.2017

Subjekti koji posluju hranom, odnosno ugostiteljski objekti, pekare, objekti brze hrane, kao i trgovine, bili su predmet ukupno 395 izvršenih inspekcijskih nadzroa koje su, na području KS u toku mjeseca augusta, izvršili sanitarni i inspektori za hranu KUIP-a. Zbog utvrđenih nepravilnosti, te kršenja zakonskih propisa iz nadležnosti navedenih inspekcija doneseno je 120 prekršajnih naloga u iznosu od 125.315,00 KM.

Osim prekršajnih sankcija, inspektori su izricali i upravne mjere donošenjem 116 rješenja za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te tri rješenja o privremenoj zabrani rada, koja su inspektori donijeli zbog neposjedovanja odobrenja za rad i nezakonitosti u poslovanju s hranom.

Najčešće utvrđene nepavilnosti odnose se na neusklađenosti primjene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, Zakona o hrani BiH, Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, te Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo.