Od nelegalnih prodavača oduzeta roba u vrijednosti od oko 28.076,00 KM

02.10.2017

Inspektori tržišno-turističke inspekcije KUIP-a KS u sklopu aktivnosti koje obavljaju prema Akcionom planu na suzbijanju bespravnog prometa roba, kontinuirano i uz asistenciju službenika MUP-a Kantona Sarajevo, vrše kontrole u prvoj i drugoj smjeni, uključujući i dane vikenda. Nadzori se provode oko prostora Tržnica-pijaca na svim frekventnim lokacijama i ulicama KS kao što su: M.M. Bašeskije, Ferhadija, Gimnazijska, Gradačačka, Velika Aleja, M.Kantardžića, lokaliteti pijaca Otoka, Ilidža, Ciglane, kao i pijaca Ilijaš,Vogošća, Hadžići i dr.

U posljednjem tromjesečju 2017.godine vršene su kontrole bespravnog prometa sa akcentom na akcizne robe bez odobrenja mjerodavnog organa i dokumentacije o porijeklu robe, odnosno prodaju cigareta i rezanog duhana.

U navedenom periodu Mobilni tim koji čine tržino-turistički inspektori KUIP-a i pripadnici Jedinice za podršku MUP-a Kantona Sarajevo u nelegalnoj prodaju je zatekao 74 osobe. Od navedenog broja 27 su NN osobe, za 24 legitimisane osobe su izdati prekršajni nalozi u ukupnom novčanom iznosu od 7.200,00 KM, dok su protiv 23 osobe pokrenuti prekršajni postupci kod nadležnog suda.

U bespravnom prometu zatečene cigarete, rezani duhan i ručno pravljene cigarete bez akciznih markica inspektori su oduzeli i pradali Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo, do okončanja postupka. Radi se o robi u vrijednosti od oko 28.076,00 KM u sljedećim količiniama:

-5.350 kutija cigareta različitih proizvođača sorto u originalnom pakovanju;
-262 kutije ručno pravljenih i pakovanih cigareta (20/1);
-182 kilograma rezanog duhana pakovanog po 500 i 300 grama.
Saradnja inspektora KUIP-a i službenika MUP-a KS na sprečavanju nelegalne ulične prodaje biće nastavljena i u predstojećem periodu.