Odlaganje animalnog otpada u Sokolovićima:Veterinarska inspekcija KUIP-a poduzima potrebne mjere s ciljem otkrivanja počinilaca

04.09.2017

Kantonalni veterinarski inspektor danas su se, s ciljem poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti i izricanja sankcija, obratili Četvrtoj policijskoj upravi MUP-a KS sa zahtjevom za dostavu podataka o legitimisanim osobama, koje su u dane Kurban bajrama nezakonito odlagale životinjski otpad u vodozaštitnoj zoni na području Sokolović-Kolonije. Predmet kontrole biće i imanja u užem području vodozaštitne zone, u vezi sa načinom odlaganja animalnog otpada, koji nastaje uzgojem i držanjem životinja, kao i pratećim postupcima.

U okviru provedenih pojačanih inspekcijskih nadzora nad prometom živih životinja uoči Kurban bajrama, veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su na području općina Stari Grad i Hadžići registrovali masovne prodaje životinja, bez saglasnosti nadležnog Ministarstva privrede KS. Radi prometa životinjama bez propisane veterinarske dokumentacije, uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja, te bez propisanih identifikacijskih oznaka životinja, izrekli su 18 novčanih kazni u ukupnom iznosu od 10.460KM.

Najavljujemo da će pojačane kontrole biti nastavljene i u narednim danima uz napomenu da pravna i fizička lica, u interesu zaštite zdravlja ljudi, životinja, te zaštite okoline, imaju obavezu na propisan način odložiti otpad životinjskog porijekla. Zakonom o veterinarstvu BiH za ovu vrstu prekršaja predviđene su novčane kazne u iznosu od 430 KM za fizička i 4.350 KM za pravna lica.

Kao i prethodnih godina inspektori su prije bajramskih praznika vršili intenzivne kontrole i na lokalitetu stočne pijace u Bojniku, dok su prvog i drugog dana Kurban-bajrma vršili veterinarsko-zdravstveni pregled prilikom klanja kurbana na imanju Gazi Husrev-begove medrese, koje se obavlja u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u BiH.