Po isteku samoizolacije inspekcijski organi ne izdaju potvrde

31.03.2020

S obzirom na veliki broj upita i telefonskih poziva osoba koje su u proteklom periodu, shodno rješenju sanitarnog inspketora bile u obavezi poštivati mjeru 14-to dnevne samoizolacije, precizirane rješenjem, ističemo da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ne izdaje tim osobama potvrde ni uvjerenja o isteku predviđenog roka. Kako je i poznato, poštivanje mjere samoizolacije svakodnevno prate poslicijski službenici, kojima se istovremeno prijavljuje i kršenje navedenih mjera.
 
Također, inspekcijskim organima svakodnevno se dostavlja i broj onih koji krše propisane mjere samoizolacije i taj broj odgovara podacima o broju prekršilaca koji svakodnevno saopćava Uprava policije KS, uz napomenu da njihovi podaci uključuju i kršenje rješenja federalnih inspektora, donesenih na graničnim prijelazima za osobe sa adresom na području KS.
 
S ciljem izricanja većih novčanih sankcija protiv svih prekršilaca će biti pokrenuti prekršajni postupci pred nadležnim sudom, koji će odrediti visinu novčane sankcije u rasponu od 100 do 2.000 KM, dok će najavljene pooštrene mjere, koje se odnose na prisilnu izolaciju, provoditi policijski službenici Uprave policije.
 
U postupku provođenja mjera za sprečavnje širenja zaraze korona virusom u Kantonu Sarajevo kantonalni sanitarni inspektori su do sada donijeli 533 rješenja za samoizolaciju pojedincima ili porodicama (za ukupno 578 osoba), koji prema epidemiološkoj procjeni spadaju u potencijalno rizičnu kategoriju. Od navedenog broja 296 rješenja je van snage, jer je period od 14 dana inkubacije okončan, bez pojave simptoma bolesti.
 
Nezaborivite da poštivanjem samoizolacije, štite svoje, zdravlje najbližih, kao i svih nas.