Po nalogu Inspektorata veterinarske inspekcije: U 2018. godini u KS neškodljivo uništeno 24.810 kg proizvoda životinjskog porijekla i sirovina

31.01.2019

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su tokom prošle godine po službenoj dužnosti izvršili 1.033 inspekcijska nadzora u prometu hranom, u okviru kojih je neizostavan segment kontrole bio označavanje sirovina i proizvoda životinjskog porijekla, kao i deklarisanje hrane životinjskog porijekla namjenjene javnoj potrošnji. Pored toga, od ukupnog broja zaprimljenih prijava u Inspektoratu, kojih je u toku 2018.godine bilo 900, njih 48 ili 5,34% odnosilo se na nepravilnosti uočene u prometu hranom.

Najčešći prekršaj konstatovan u okviru provedenih inspekcijskih nadzora je promet hranom koja nije deklarisana ili je nepotpuno deklarisana, promet hranom životinjskog porijekla koja nije obilježena veterinarsko-zdravstvenom oznakom, te nedostatak dokumentacije koja dokazuje ispravnost, te sljedivost hrane do mjesta porijekla.

U okviru provedenih inspekcijskih nadzora nad zdravstvenom ispravnošću i kvaliteom proizvoda životinjskog porijekla u proizvodnji i prometu, veterinarski inspektori su u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, a prema činjenično utvrđenom stanju, donjeli 68 rješenja o zabrani prometa i neškodljivog uništenja neispravnih sirovina i proizvoda životinjskog porijekla. U toku prošle godine van prometa i upotrebe stavljeno je, te neškodljivo uništeno 24.810 kg proizvoda životinjskog porijekla i sirovina. Radi prometa hranom koja nije deklarisana ili je bila nepotpuno deklarisana, te prometa hranom životinjskog porijekla koja nije bila obilježena veterinarsko- zdravstvenom oznakom, izrečeno je ukupno 268 novčanih sankcija u iznosu od 501.680 KM. Od navedenog iznosa 439.640 KM je izrečno na osnovu Zakona o veterinarstvu BiH, a 62.040 KM na osnovu Zakona o hrani.

Nedeklarisana, nedogovarajuće ili nepotpuno deklarisana hrana smatra se hranom neodgovarajućeg kvaliteta u smislu Zakona o hrani, te je kao takvu nije dozvoljeno stavljati na tržište. Hrana koju subjekti u poslovanju s hranom stavljaju na tržište mora biti propisanog kvaliteta, te odgovarati odredbama o zdravstvenoj ispravnosti i navodima na deklaraciji. Također, hrana životinjskog porijekla, koja nije obilježena veterinarskom oznakom, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, cijeni se zdravstveno neispravnom, te je nužno poduzeti mjere zabrane trgovine i uništenja, kao i slučajevima kada se laboratorijskim ispitivanjem utvrdi prisustvo bioloških, fizikalno -hemijskih ili drugih agensa, štetnih za zdravlje ljudi.

Tek nakon ocjene da su zdravstveno ispravni za javnu potrošnju, sirovine i proizvodi životinjskog porijekla, prije otpreme iz objekta proizvodnje i stavljanja na tržište, označavaju se veterinarskim oznakama koje potvrđuju zdravstvenu ispravnost. Time se utvrđuje njihovo porijeklo, garantira jednostavno raspoznavanje, te dokazuje da su proizvedene sirovine i proizvodi prošli zahtijevanu veterinarsku kontrolu tj. da su zdravstveno ispravni.