Pojačane kontrole suzbijanja sive ekonomije i rada na crno u KS: Inspektori provode cjelodnevne nadzore

09.05.2017

Obavljajući pojačane inspekcijske nadzore, koje na području KS timski realiziraju tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, u posljednjih 20 dana izvršeno je ukupno 214 kontrola, a izdata su i 134 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 142.800,00 KM.

U postupku izvršenih nadzora tržišno-turistički inspektori izdali su 40 prekršajnih naloga, od čega 38 zbog neizdavanja fiskalnog računa, te po jedan prekršajni nalog radi kršenja odredaba Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH i Zakona o kontroli cijena FBiH, sa iznosom novčanih kazni od 118.900, 00 KM. Kantonalni inspektori rada su prilikom navedeih kontrola otkrili 50 radnika "na crno", radi čega su izdali 94 prekršajna naloga u iznosu od 23.900, 00 KM.

Pojačane kontrole, koje inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS provode s ciljem suzbijanja sive ekonomije i rada "na crno", biće nastavljene i u predstojećem periodu.