Pojačani inspekcijski nadzori u predškolskim i školskim ustanovama i u vozilima javnog gradskog prevoza

07.09.2021

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će u ovoj sedmici početi inspekcijske nadzore u osnovnim i srednjim školama, kao i u predškolskim ustanovama, a sa krajnjim ciljem zaštite zdravlja učenika, nastavnog i drugog osoblja, kao i članova njihovih porodica.
U postupcima inspekcijskih nadzora inspektori će uglavnom djelovati preventivnim mjerama na način da će subjekte nadzora upoznavati sa obavezama koje imaju u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, mjerama i preporukama Federalnog i kantonalnog Kriznog štaba, kao i sankcijama u slučajevima njihovog nepridržavanja, a osim toga će ukazivati i na štetne posljedice koje mogu nastati zbog njihovog nepridržavanja. Također će informativnim i savjetodavnim pristupm subjektima nadzora ukazivati na djelotvorniji načinu izvršenja zakonskih propisa, mjera i preporuka, s ciljem izgradnje partnerskog osnosa i povjerenja sa subjektima nadzora.
U slučaju da se utvrde nepravilnosti i nezakonitosti, djelovat će se korektivnim mjerama na način da će inspektori donositi rješenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti, kako bi na taj način izbjegli nepopularne represivne mjere.
Inspektori će prethodno sačiniti tzv. "checking liste" propisanih mjera koje će prezentovati menadžentu škola i predškolskih ustanova i od kojih će biti traženo da i sami zahtjevaju poštivanje ovih mjera od strane nastavnog i nenastavnog osoblja kao i učenika. Strateški cilj ovakvog načina rada je uspostavljanje potpunog povjerenja na relaciji inspekcija – subjekti nadzora i inspekcija – građani.
Osim pojačanih inspekcijskih nadzora u osnovnim i srednjim školama, kao i predškolskim ustanovama, kako zbog potencijalne opasnosti širenja epidemije COVID 19, tako i zbog zaprimljenih predstavki građana, intenzivni inspekcijski nadzori će se provoditi i u vozilima javnog gradskog saobraćaja oba prijevoznika.
U odnosu na dosadašnja iskustva inspekcija će se postupcima inspekcijskih nadzora fokusirati na kontrolu poštivanja propisane fizičke distance, nošenja maski, kao i obezbjeđenje tzv. Covid redara, kako bismo i ovom slučaju koordinirano osigurali neometano obavljanje poslova od strane subjekata nadzora u okvirima zakona i propisanih mjera.
Najavljeni pojačani inspekcijski nadzori će u narednom periodu biti prioritet u radu nadležnih inspekcija, zajedno sa pojačanim inspekcijskim nadzorima u ugostiteljskim objektima koji se provode u skladu sa navedenim zaključkom Vlade KS.
Zbog javnosti je važno istaći i da nedovoljna popunjenost nadležne inspekcije neće biti barijera za potpuno efikasnu realizaciju najavljenih inspekcijskih nadzora koji će adekvatnom organizacijom rada nastojati da raspoloživim ljudskim resursima kvalitetno osiguraju zakonitost i zaštitu javnog i privatnog interesa što je kjučni zadatak inspekcijskih organa.