Pokrenut inspekcijski postupak na okolnosti postavljanja novog displeja u centru Sarajeva

11.10.2019

Kantonalni inspektor za zaštitu dobara baštine KUIP-a je početkom ove sedmice pokrenuo inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi sa postavljanjem LED displeja u sarajevskoj ulici Ferhadija, u blizini Katedrale Srca Isusova.
S obzirom da ulica Ferhadija, kao ambijentalna cjelina ima status dobra baštine, za postavljanje reklamnih tijela na navedenoj lokaciji neophodno je u postupku odobravanja, koji vodi nadležna služba Općine Stari Grad, pribaviti saglasnost Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS. U tom smislu pokrenut je postupak inspekcijskog nadzora radi utvrđivanja svih činjenica bitnih za dalje vođenje postupka. Na osnovu utvrđenog stanja biće poduzete sve odgovarajuće, zakonom predviđene mjere, u okviru nadležnosti Inspekcije za zaštitu dobara baštine, o čemu ćemo naše sugrađane blagovremeno informisati.