Rekcija KUIP-a na izjave Zalihića:Svi inspekcijski nadzori u JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć provedeni su po dobijenim prijavama

21.05.2021

Osvrčući se na izjave Adema Zalihića, direktora Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS Sarajevo, kojima se žali na “konstantne inspekcijske pritiske i posjete toj ustanovi", Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS s ciljem blagovremeog i istinitog informisanja koristi se prilikom da direktora Zalihića i zaintresiranu javnost upozna sa sljedećim činjenicama:
 
Tokom 2020. i 2021.godine Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS upućeno je na desetine, pretežno anonimnih prijava, za vršenje inspekcijskog nadzora u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS u oblastima sanitarno- zdravstvenog nadzora, kao i radnih odnosa. Najveći broj dobijenih prijava odnosio se na okolnosti prvođenja konkursnih procedura, nezakonitog uvećanja plaća po osnovu položajnog dodatka i koeficijenata, vođenja evidencija o radnom vremenu, te uvećanje plaće bez izmjene ugovora o radu od kojih su inspektori, kako je i navedeno u izjavi Zalihića, u 2021.godini izvršili 21 inspekcijski nadzor, vodeći računa da se na iste okolnosti kontrole ne vrše više puta. Iz navedenog proizilazi da nijedan od provedenih nadzora nije izvršen u okviru planskih kontrola inspektorata Uprave, već se radilo isključivo o prijavama iniciranim inspekcijskim kontrolama.
Uz podsjećanje da iako su i kantonlani inspektori svakodnevno angažovani na kontroli primjene važećih naredbi i higijensko-epidemioloških mjera za sprečavanje širenja COVID infekcije, ni u jednom trenutku nisu zapostavili postupanje po prijavama građana KS, a sve s ciljem osiguravanja zakonitosti i zaštite javnog i privatnog interesa u skladu sa Zakonom o inspekicjama KS, posebno poštujući propisane rokove.
 
Na tome menadžment Uprave konzistentno insistira uz strogu primjenu odredbe člana 30.navedenog zakona shodno kojem sva pravna i fizička lica mogu podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji da izvrši inspekcijski nadzor, a koja je dužna u roku od 15 dana, od dana prijema zahtjeva, obaviti inspekcijski nadzor, te o utvrđenom činjenjičnom stanju i eventualno poduzetim mjerama, najkasnije u roku od osam dana od okončanja, pisanim putem obavjestiti podnosioca zahtjeva. Kada nadležna inspekcija u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis čije izvršenje nadzire, ima zakonsko ovlaštenje i obavezu da naloži upravne mjere, te prati izvršenje istih po službenoj dužnosti, što je u konkretnom slučaju i učinjeno.
Dodajemo i da je Uprava na zahtjeve nadležnih policijskih organa, te Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, kao i Udruženja za borbu protiv korupcije Transparency International u Bosni i Hercegovini dostavila informacije o svim provedenim nadzorima u Zavodu za hitnu medicinksu pomoć KS, koji su, između ostalog upoznati da su inspektori rada na osnovu utvrđenih nedostataka u konkretnom slučaju poduzeli upravne mjere donošenjem šest rješenja, te dva prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 4.000 KM.
Važno je istaći da inspektori KUIP-a prema svim subjektima nadzorima, bez izuzetka, postupaju po načelu jedankosti, koje podrazumijeva jednak odnos i tretman svih subjekata nadzora, uključujući i Zavod za hitnu medicinksu pomoć KS, na čelu sa direktorom Zalihićem kao odgovornim licem.