S ciljem podrške održavanju 28.SFF-a: Pojačani inspekcijski nadzori posebno oko festivalskih lokacija

08.08.2022

Uoči početka 28.Sarajevo Film Festivala, direktor Kantonalne uprave za inspekcjske poslove KS Fahir Halilović, održao je danas sastanak sa prvim saradnicima radi usaglašavanja dogovora u vezi sa aktivnostima inspekcijskih organa koje se i ove godine realiziraju pojačanim intenzitetom za vrijeme održavanja SFF-a, od 12. do 19. augusta 2022. godine.
Na temelju iskustava iz prethodnih godina sačinjen je plan i raspored organizacije rada inspekcijskih timova koje čine sanitarni, tržišno-turistički i inspektori rada, čije će radno vrijeme u periodu održavanja festivala biti prilagođeno Odluci Vlade KS o produženju radnog vremena do 02:00 sata.
 
Osim navedenih inspekcija, koje će timske nadzore provoditi svako iz svoje nadležnosti, komunalni inspketori su, s ciljem doprinosa što uspješnijoj organizaciji ovogodišnjeg SFF-a, osim općinskim komunalnim inspekcijama, uputili dopise i preduzećima RAD, PARK i GRAS, koje su pozvali da tokom festivalskih dana intenzivnije provode aktivnosti iz njihove redovne djelatnosti. S tim u vezi GRAS-u je upućen dopis da, radi očekivano veće frekvencije putnika, intenziviraju čišćenje svih stajališta javnog gradskog prevoza, kao i čišćenje i dezinfekciju vozila javnog gradskog prevoza.
KJKP PARK je, izemđu ostalog, pozvano da intenzivira čišćenje i održavanje svih javnih zelenih površina. Preduzeću RAD je upućen dopis da intenzivira čišćenje i pranje javnih površina, kao i prikupljanje i odvoz otpada na sanitarnu deponiju, posebno na i oko festivalskih lokacija, kako bi se navedene javne površine, po završetku dnevnog programa manisfestacije, što prije dovele u prvobitno stanje.
S ciljem neposredne zaštite komunalne čistoće na terenu oba preduzeća su pozvana da pojačaju kontrole komunalnih redara, posebno u večernjim i noćnim satima.
 
"Kao vid doprinosa što uspješnijoj organiziciji SFF-a kantonalni inspektori će i ove godine provoditi potrebne inspekcijske aktivnosti i kontrolu privrednih subjekata, s tim da će poseban fokus biti lokaliteti na kojima se održavaju programi SFF-a. Napominjem da je glavni cilj navedenih kontrola podrška organizatorima SFF-a kako bi se obezbijedio što ugodniji festivalski ambijent svim učesnicima i gostima, kao i brojnim domaćim i stranim posjetiocima, zaljubljenicima filmske umjetnosti. Iz tog razloga, na današnjem sastanku je dogovoreno da će inspektori u svim slučajevima, izuzev grubog kršenja zakonskih propisa, poduzimati preventivne i koretktivne mjere", pojasnio je direktor Uprave Fahir Halilović.

Na kraju pozivamo sve privredne subjekte u Kantonu Sarajevo da u predstojećim festivalskim danima osiguraju poštivanje pozitivnih zakonskih propisa, uz dobru saradnjiu sa inspekcijskim organima, kako bi se mnogobrojnim posjetiocima omogućilo da maksimalno uživaju u nezaboravnoj atmosferi 28. SFF-a.