S ciljem unaprjeđenja borbe protiv epidemije koronavirusa: Represivnije inspekcijske mjere protiv prekršilaca

05.08.2020

Nakon što je na jučer održanom sastanku u organizaciji premijera Kantona Sarajevo, na kojem su pored ostalih relevantnih predstavnika FBiH i KS prisustvovali i predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, od inspekcijskih organa zatražene pojačane kontrole i strožije sankcionisanje prekršilaca, Inspektorat sanitarne,zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu će cijeneći procjene struke, a usljed rapidnog rasta broja zaraženih i umrlih u KS, dosadašnje, prvenstveno preventivno i korektivno djelovanje (upozorenja, ukazivanje subjektima nadzora na obavezu poštivanja propisa i propisana sankcije, rješenja o otklanjanju nepravilnosti i nedostataka) u predstojećem periodu zamijeniti represivnijim djelovanjem na terenu.
S ciljem unaprijeđenja sistema borbe protiv epidemije korona virusa, prema zaključcima sa sastanka ranije donesene mjere i preporuke bi, radi lakšeg sankcionisanja i procesuiranja prekršilaca, trebale biti vraćene u formu naredbi.
 
Uz zahvalnost na pokazanom razumijevanju onim privrednim subjektima u KS koji su već odavno shvatili ozbiljnost situacije, pozivamo još jednom sve subjekte nadora na poštivanje donesenih higijensko-epidemioloških mjera, korištenje zaštitne opreme, kao i poštivanje propisane fizičke distance, te obavezne upotrebe dezinfekcionih sredstava, a građane Kantona Sarajevo da pokažu individualnu i kolektivnu odgovornost i solidarnost u trgovinama i drugim prodajnim i ugostiteljskim objektima, kao i kod ostalih subjekata čije usluge koriste, jer time osim što štite svoje i zdravlje uposlenika, olakšavaju i proces rada.
Posebno pozivano subjekte nadzora registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na obavezno poštivanje utvrđenog radnog vremena do 23:00 sata, jer će svako kršenje biti strogo sankcionisano. Podsjećamo da je usljed nedovoljne kadrovske kapacitiranosti sanitarne inspekcije odlukom direktora Uprave izvršena preraspodjela radnog vremena sa radom u dvije smjene, kao i preraspoređivanje inspektora iz drugih upravnih oblasti da u uslovima epidemije obavljaju poslove sanitarnih inspektora.
 
Od mjeseca marta 2020.godine do danas sanitarni inspektori KUIP-a izvršili su 7.031 inspekcijski nadzor, a osim ugostiteljskih kontrolisani su i trgovački objekti, tržni centri, kozemtički/frizerski saloni, pekare, te ostali subjekti nadzora na koje se donesene naredbe odnose. U tom periodu broj izdatih prekršajnih naloga je 98 sa novčanim iznosom od 163.095 KM, dok je broj prevenitivo-korektivnih mjera, odnosno donesenih rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka daleko veći i iznosi 765.
Napominjemo da su za inspekcijske organe subjekti nadzora poslodavci registrirani kao pravna ili fizička lica, za koje je u slučaju neprovođenja opštih mjera za sprečavanje zaraze, moguće izreći novčane kazne od 3.000 do 10.000 KM za pravna lica, od 500 do 2.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 2.000 do 8.000 KM za obrtnike.