S ciljem zaštite potrošačkih interesa: Stalne kontrole tržišno-turističkih inspektora nad radom pravnih i fizičkih lica u KS

21.04.2020

Od stupanja na snagu Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena kantonalni tržišno-turistički inspektori su do 20.4.2020.godine izvršili ukupno 294 inspekcijska nadzora u trgovinama na veliko i malo, kao i apotekama u Kantonu Sarajevo, od čega je 196 nadzora izvršeno po prijavama građana, dok je otalih 98 nadzora izvršeno u postupku redovnih inspekcijskih kontrola.
Inspekcijski nadzori su vršeni po osnovu Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH , Zakona o kontroli cijena i Zakona o zaštiti potrošača u BiH, kao i ostalih zakonskih propisa iz nadležnosti tržišno-turističke inspekcije. Nepravilsnoti su utvrđene u 116 slučajeva ili 39,45%, i to 89 kod trgovinskih (maloprodajnih i veleprodajnih) objekata, marketa, ugostitelja i pekara, te 27 apoteka, radi čega se djelovalo izdavanjem ukupno 183 prekršajna naloga u novčanom iznosu od 155.881, 00 KM. O svim provedenim nadzorima i poduzetim mjerama svakodnevno se vode i ažuriraju službene evidencije iz kojih se može uočiti da je od ukupnog broja dobijenih prijava naših sugrađana, vezanih za zaštitu njihovih potrošačkih interesa, više od pola, tačnije 53,57% , bilo neosnovano.
Iz navedenog razloga ponavljamo apel svim potrošačima da savjesno i s osnovanim razlogom Inspekciji podnose telefonske, viber ili E-mail predstavke, na osnovu kojih se, bez izuzetka, pokreću postupci inspekcijskih nadzora.
Podsjećamo da je Odlukom Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena od 09.04.2020. godine, kao mjera propisana i neposredna kontrola cijena utvrđivanja marže (kalkulativne cijene) u trgovini za pojedine proizvode. Mjere neposredne kontrole ove odluke odnose na proizvode osnovnih životnih namirnica, higijenskih potrepština i drugih proizvoda navedenih tačkom IV navedene odluke, a koje prodaju svi učesnici u lancu snadbijevanja. Oni su obavezni utvrditi i primjenjivati marže tako da iste ne prelaze razinu marži tih proizvoda na dan 05.03.2020. godine.
To znači da marža ostaje na istoj razini kao i 05.marta, a njoj se dodaje iznos nabavne cijene za pojedinačni proizvod, tako da cijena određenih proizvoda u konačnici može biti opravdano veća zbog veće nabavne cijene.
Kao jedan od subjekata koji je odgovoran za zaštitu potršača u Kantonu Sarajevo, inspektori će u redovnim i usmjerenim nadzorima, i pored nedostatnih kadrovskih kapaciteta, ulažući maksimalne napore nastaviti pratiti kretanje cijena osnovnih životnih namirnica, te ostalih artikala i higijenskih potrepština na tržištu KS, te o svemu svakodnevno izvještavati i Štab CZ Kantona Sarajevo.