Saradanja KUIP-a i MUP-a: Suzbijanje nelegalne ulične prodaje u KS

18.07.2017

U sklopu planskih aktivnosti na suzbijanju bespravnog prometa roba na području Kantona Sarajevo kantonalni tržišno-turistički inspektori su tokom juna i prve polovine jula 2017.godine oduzeli 793 kutije cigarete različitih proizvođača sorto u originalnom pakovanju, 42 komada ručno pravljenih i pakovanih cigareta, te 59 kilograma rezanog duhana pakovanog po 500 i 300 grama.
Pored toga, u uličnoj prodaji je kod 16 lica zatečena i oduzeta roba različite vrste, bez validne dokumentacije o porijeklu, čija vrijednost iznosi oko 5.025 KM. Roba koja je bila predmet prekršaja predata je Direkciji za robne rezerve KS do okončanja postupka, dok su protiv četiri osobe pokrenuti prekršajni postupci pred nadležnim sudom. Za četiri prekršioca su izdati prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 1.200,00 KM, dok ostalih osam lica nije identificirano, s obzirom da su napustili improvizirana prodajna mjesta prije dolaska inspekcije.

Podsjećamo, navedene aktivnosti tržišno-turistički inspektori KUIP-a provode uz asistenciju policijskih službenika, kao i Jedinice za podršku MUP-a KS. U skladu sa akcionim planom suzbijanja bespravnog prometa roba kontrole se svakodnevno vrše na svim frekventnim lokacijama i ulicama Kantona Sarajevo, kao i oko prostora tržnica-pijaca, sa posebnim akcentom na prodaju akcizne robe, bez odobrenja mjerodavnog organa i dokumentacije o porijeklu.