Skupština KS jednoglasno usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za 2016. godinu

06.07.2017

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo juče su na 31.sjednici jednoglasno usvojili Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za 2016. godinu. U posmatranom izvještajnom periodu inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su izvršili ukupno 35.825 inspekcijskih nadzora što je, u odnosu na broj planiranih inspekcijskih nadzora od 30.578, više za 17,16%. S ciljem otklanjanja utvrđenih nedostataka doneseno je 2.967 rješenja, što je u odnosu na prethodni izvještajni period, kada je doneseno 3.163 rješenja, manje za 6,2% iz razloga što su se stekli uslovi za represivno djelovanje. To se odrazilo na veći broj pokrenutih prekršajnih postupaka, a naročito u pojačanimm nadzorima s ciljem suzbijanja "sive ekonomije", odnosno "rada na crno" i evidentiranje prometa putem izdavanja fiskalnih računa.

Od ukupnog broja izdatih rješenja u oblasti trgovine i turizma doneseno je 213 rješenja o zabrani rada pravnim licima, 5 rješenja o zabrani upotrebe mjerila, te 12 rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti bez odobrenja nadležnog organa. U oblasti saobraćaja su donesena 43 rješenja o privremenom isključenju vozila iz saobraćaja, a u oblasti veterinarstva 28 rješenja o zabrani prometa i neškodljivog uništenja neispravnih sirovina i proizvoda životinjskog porijekla i veterinarskih lijekova, 17 rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti ili dijela djelatnosti zbog neposjedovanja rješenja ili neispunjavanja propisanih uslova, te 3 rješenja o zabrani prometa proizvoda životinjskog porijekla zbog neispunjavanja uslova u pogledu propisanog kvaliteta i navoda na deklaraciji. U tehničkoj inspekciji je doneseno 16 rješenja o zabrani upotrebe termoenergetskog postrojenja. Inspektori su donieli i 160 rješenja o upozorenju, te 2.470 rješenja u cilju otklanjanja konstatovanih nedostataka.

Pored navedenih upravnih mjera, inspektori KUIP-a su izdali i 7.944 prekršajnih naloga u novčanoj vrijednosti od 5.756.604,00 KM, što je u odnosu na prethodni izvještajni period, kada je izdato 5.455 prekršajnih naloga, više za 46,00%. U toku 2016. godine održano je i 2.375 sudskih ročišta po izdatim prekršajnim nalozima i podnesenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka, što je u prosjeku devet ročišta dnevno. Donošenjem sudskih rješenja okončano je 1.926 predmeta.

Ukupan broj formiranih i protokolisanih predmeta u izvještajnom periodu iznosi 12.598 ili prosječno 60 dnevno, što je za 16% više nego u 2015. godini. Putem pisarne KUIP-a pripremljeno je i otpremljeno 19.942 akata, odnosno prosječno 91 dnevno, što je za 15% više u odnosu na 2015. godinu. Putem dežurnog telefona (770-156), koji je otvoren u cilju dostupnosti građanstvu, protekle godine je registrirano ukupno 6.145 telefonskih prijava. Po svim dobijenim prijavama je postupljeno na način što je blagovremeno izvršen inspekcijski nadzor, te obaviješten podnosilac predstavke o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.

Ističemo da će uposlenici Uprave i ubuduće nastojati načinom rada omogućiti svim zainteresovanim prvnim i fizičkim lica da na efikasan, brz i jednostavan način ostvare svoja prava.

Kompletan Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za 2016. godinu dostupan je na ovom linku:

https://kuip.ks.gov.ba/izvjestaj-o-radu/izvjestaj-o-radu-i-finansijskom-...