Šta su kantonalni inspektori rada evidentirali tokom kontrola za Dan državnosti BiH ?

27.11.2019

Dan državnosti BiH – 25.novembar bio je radni dan za inspektore rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS koji su provodili pojačane inspekcijske nazore na području Kantona Sarajevo kod poslodavaca kojima je državni praznik bio radni dan, iako je Odlukom Vlade FBiH proglašen neradnim.
 
Nadzorima u ponedjeljak je obuhvaćeno ukupno 386 objekata, pretežno trgovačkih lanaca, ugostiteljskih objekata i trgovina, u kojima je na dan državnog praznika, prema evidenciji Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, bilo radno angažovano ukupno 2.215 radnika. Kontrolisanim poslodavcima je zapisnički naloženo da najskanije do početka januara 2020. godine postupajućim inspektorima dostave novembarske platne liste na kojima će radnicima evidentirati i priznati pravo na povećanu platu za rad na dan državnog praznika. U slučaju nedostavljanja navedene dokumentacije inspektori će poduzeti mjere u skladu sa zakonom. Napominjemo da se kršenje navedenih zakonskih odredaba može i naknadno prijaviti ovom organu na jedan od dostupnih načina (detaljnije na http://kuip.ks.gov.ba) uz poštivanje prava na zaštitu identiteta podnosilaca.
 
Dodajemo da Bosna i Hercegovina nema zakon o državnim praznicima, nego se Odlukom Vlade FBiH ti dani proglašavaju neradnim, a za kršenje Odluke nisu propisane sankcije. Ni Zakon o radu ne zabranjuje rad u vrijeme praznika, već propisuje da radnik ima pravo na povećanu plaću za rad, između ostalog, na dan praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu, te propisuje novčane kazne u slučaju da poslodavac radniku uskrati pravo na povećanu plaću. Za konkretan prekršaj novčane kazne iznose od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorna lica. Upravo takva zakonska odredba ne daje mogućnost inspektorima rada da zabrane rad poslodavcima koji rade na dan praznika, već isključivo da kontrolišu primjenu navedene zakonske odredbe.

Upravo djelovanjem kantonalnih inspektora rada, velikom broju radnika i u proteklom periodu je omogućeno uvećanje plaće po osnovu prekovremenog rada i rada na dan državnog praznika.