Timski inspekcijski nadzori na Autopijaci u Sarajevu

18.04.2017

S ciljem suzbijanja bespravnog prometa roba u nedjelju (16.aprila 2017.godine) na prostoru Autopijace u Sarajevu su izvršeni timski inspekcijski nadzori kantonalnih veterinarskih, tržišno-turističkih i inspektora za hranu. U interesu zaštite zdravlja potršača akcenat je stavljen na promet, prodaju, te pripremu i usluživanje hrane, prije svega lahkokvarljivih proizvoda životinjskog porijekla.

U momentu kontrole inspektori su kod 12 osoba utvrdili nepravilnosti u pogledu neposjedovanja odobrenja za rad, neposjedovanja dokumentacije o zdravstvenoj ispravnosti i porijeklu proizvoda, te njihovo neobilježavanje i nedeklarisanje. Zbog utvrđenog činjeničnog stanja postupajući inspektori su, svako iz svoje nadležnosti, izdali 12 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 4.350 KM. U provedenim aktivnostima oduzeto je 200 kg proizvoda životinjskog porijekla, pretežno proizvoda od mesa, te manja količinu mliječnih proizvoda i jaja. Uz nadzor postupajućih inspektora navedena količina oduzetih proizvoda istog dana je neškodljivo uništena na dijelu gradske deponije, predviđene za ovu vrstu otpada.

Kako je u postupku kontrole utvrđeno da na pijaci nisu osigurani posebni higijenski i temperaturni uslovi, kao i da za isti nije osigurana prethodna veterinarsko-zdravstvena saglasnost nadležnog organa, u momentu nadzora je izrečena mjera zabrane upotrebe pijačnog prostora za dalje poslovanje s hranom. Pravnom i odgovornom licu izrečene su novčane kazne u iznosu od 3.000 KM, odnosno 1.000 KM.

Napominjemo da se trgovina proizvodima životinjskog porijekla može vršiti isključivo u registrovanim objektima, koji ispunjavaju propisane higijenske i druge zahtjeve, a izvan njih samo uz prethodnu veterinarsko-zdravstvenu saglasnost Ministarstva privrede KS. Ove napomene cijenimo važnim, s obzirom da je 25.marta 2017.godine, slično činjenično stanje utvrđeno i na pijaci u Ilijašu. Tada su kantonalni veterinarski inspektori sankcionisali 10 pojedinaca, kao i pravno i odgovorno lice koji upravljaju prostorom te pijace.

Provedeni nadzori su dio aktivnosti koje Uprava kontinuirano provodi, a koji će biti nastavljene i u predstojećem periodu, prije svega radi zaštite zdravlja i interesa potrošaća, kao i suzbijanja nelegalnog rada.