Tokom novogodišnjih praznika pojačani nadzori, aktivna i pasivna dežurstva kantonalnih inspektora

26.12.2019

Inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS će tokom novogodišnjih praznika vršiti pojačane inspekcijske nadzore iz svoje nadležnosti kako bi se radnicima, kojima će ti dani biti radni, omogućilo pravo na povećanu plaću u skladu sa članom 76. Zakona o radu.
 
Istovremeno informišemo i da će viber broj Uprave 061 160-926 biti cjelodnevno na raspolaganju svim fizičkim i pravnim licima, kao i institucijama radi eventualnog podnošenja prijava iz nadležnosti inspekcija koje djeluju u sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.
 
Također dodajemo da će u navedenom periodu tržišno-turistički, saobraćajni, komunalni, sanitarni, inspektori za hranu i zaštitu okoliša organizovati redovna i pasivna dežurstva, te će na bazi ukazanih potreba i podnijetih zahtjeva pravovremeno poduzimati zakonom predviđene mjere i o svemu obavijestiti podnosioce.