Tokom održavanja 27.SFF-a pojačani inspekcijski nadzori posebno na 14 festivalskih lokacija

11.08.2021

Tokom održavanja 27. Sarajevo Film Festivala, u periodu od 13. do 20. augusta 2021. godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je sačinila poseban Plan aktivnosti i organizacije timskih inspekcijskih nadzora čiji su nosioci sanitarni, tržišno-turistički i inspektori rada, koji će svako iz svoje nadležnosti, nadzore provoditi u redovnom radnom vremenu u prvoj smjeni, a nakon toga do 02:00 sata iza ponoći u drugoj smjeni.
 
U uslovima pandemije ovogodišnja najveća regionalna filmska smotra održava se u skladu sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i prema CoVid sigurnosnom protokolu sa mjerama i uputama koje je za održavanje Sarajevo Film Festivala izdao Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Poštivanje anti-CoVid mjera na svih 14 festivalskih lokacija u KS, kao i kontrola sanitarno-higijenskih uslova ugostiteljskih objekata na i oko festivalskih lokacija, biće poseban fokus kantonalnih sanitarnih inspektora. Inspekcija rada će, shodno svojim nadležnostima i ovlaštenjima, kontrolne aktivnosti provoditi s ciljem sprečavanja rada na crno, kao i kontrole primjene člana 55.Zakona o radu koji se odnosi na mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju radnika na radu. Kontrolu izdavanja fisklanih računa za pružene ugostiteljske usluge, odnosno promet dobara, u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima vršiće tržišno-turistička inspekcija, koja će po održavanju Festivala nastaviti kontrole smještajnih kapaciteta u KS vezano za evidentiranje gostiju, odnosno obračun i uplatu boravišne takse Turističkoj zajednici KS.
 
Na kraju izražavamo zahvalnost organizatorima 27.SFF-a na spremnosti da u saradnji sa zdravstvenim stručnjacima organiziraju održavanje Festivala u skladu sa pandemijskim okolnostima, što podrazumijeva provjere zdravstvenog statusa publike i sudionika na ulazima, kao i korištenje manjih prostora sa ograničenim brojem sudionika.
 
Istovremeno pozivamo sve ljubitelje sedme umjetnosti da poštuju anti -CoVid protokole SFF-a, kao i sve subjekte nadzora koji će biti predmetom inspekcijskih kontrola u predstojećim danima da osiguraju poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, a s krajnjim ciljem zaštite zdravlja svih turista i građana KS.