Tržišno-turistički inspektori KUIP-a u proteklom periodu zaplijenili duhan i duhanske prerađevine, te drugu robu bez potrebne dokumenacije u vrijednosti od oko 14.000 KM

24.04.2019

Realizirajući aktivnosti predviđene Akcionim planom za suzbijanje bespravnog prometa roba na području KS, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u periodu od 1.marta do 20.aprila 2019.godine zaplijenili robu bez potrebne dokumentacije i dokaza o porijeklu u vrijednosti od oko 14.000, 00 KM. Od navedenog iznosa 10.000 KM se odnosi na cigarete, rezani i svježi duhan, dok se preostali iznos od 4.000 KM odnosi na odjeću, obuću, kućne potrepštine i ostale predmete opće upotrebe. S obzirom da je cilj navedneih aktivnost sprečavanje bespravne prodaje, posebno akcizne robe, odnosno cigareta i rezanog duhana, u navedenom periodu inspektoi su zaplijenili:

-1.704 kg svježeg duhana u listu;
-1.154 kutija cigareta u originalnom pakovanju, bez akciznih markica;
- 51 kutiju ručno motanih cigareta i;
- 3 kg rezanog duhana.

Radi navedenih prekršaja protiv 35 fizičkih lica koja su zatečena u obavljanju trgovinske djelatnosti bez odobrenja za rad nadležnog organa i vjerodostojne prateće dokumentacije, podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog Općinskog suda u Sarajevu, dok je roba koja je bila predmet pekršaja predata Direkciji robnih rezervi Kantona Sarajevo, do okončanja sudskih postupaka.

S ciljem suzbijanja bespravnog prometa tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS uz asistenciju službenika MUP-a Kantona Sarajevo, provode svakodnevne nadzore na području svih općina u KS, uključujući i dane vikenda.