U KS evidentan porast broja subjekata koji ne poštuju fiskalizaciju:Kantonalni inspektori kreću u pojačane kontrole

08.10.2020

Nakon što su tokom prošlosedmičnih nadzora subjektima kontrole i fisklanim obveznicima inspektori kantonalne tržišno-turističke inspekcije izrekli novčane sankcije veće od 30.000 KM, radi evidentnog trenda porasta broja subjekata koji ne poštuju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS će putem Inspektorata tržišno-turističke inspekcije u predstojećem periodu pojačati kontrole izdavanja fiskalnih računa na području Kantona Sarajevo. Izvršenom preraspodjelom radnog vremena inspektora kontrole će se vršiti svakodnevno, uključujući i dane vikenda od 08:00 do 23:00 sata.
Iz navedenog razloga skrećemo pažnju subjektima nadzora, odonsno svim fiskalnim obveznicima u KS da svoje poslovanje usklade se pozitivnim zakonskim propisima kako ne bi snosili stroge represivne mjere i novčane sankcije predviđene Zakonom o fiskalnim sitemima FBiH. Podjećamo one za obveznike - pravna lica iznose od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 1.000,00 KM – 3.000,00 KM, a za poduzetnike od 3.000,00 KM -10.000,00 KM.
Istovremeno pozivamo i sve građane Kantona Sarajevo da pri svakoj kupovini ili dobijenoj usluzi traže fiskalni račun, te da uočena kršenja prijave ovom organu, ili Poreznoj upravi Federacije BiH, koja je također nadležna za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima.
Napominjemo da je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS u proteklom periodu pandemije, primjenjujući politiku preventivnog i korektivnog djelovanja, pokazala društvenu odgovornost i razumijevanje prema privrednicima u vremenu krize. Međutim, nakon što se pokazalo da taj momenat neki žele iskoristiti kao priliku za nezakonite radnje i nepoštivanje zakona, primorani smo i odlučni primijeniti i represivno djelovanje, kako bi se dalje nezakonito postupanje spriječilo.