U KS za tri mejseca otkriveno 110 "radnika na crno"

21.09.2018

U okviru plana pojačanih kontrola inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u periodu od juna do početka septembra 2018.godine izvršili ukupno 676 inspekcijskih nadzora nad provođenjem Zakona o radu FBiH. U navedenom, tromjesečnom periodu, na području Kantona Sarajevo evidentirano je ukupno 110 radnika bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezne vidove osiguranja. Radi utvrđenih nepravilnosti inspektori su djelovali izdavanjem 205 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 69.400 KM.

Rad inspektora u ovom periodu bio je organizovan u popodnevnim i večernjim satima, kao i danima vikenda, a s ciljem otkrivanja nepravilnosti koje se ne mogu utvrditi u redovnom radnom vremenu. I u predstojećem periodu aktivnosti kantonalnih inspektora biće usmjerene na suzbijanje ovog vida nelegalnog rada.

Napominjemo da su spiskovi sa imenima 110 osoba koje su radile “na crno” dostavljeni Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo, radi brisanja sa evidencije nezaposlenih lica.