U nadzorima fiskalnih obveznika u KS inspektori izrekli kazne od 218.000,00 KM

01.06.2023

U toku prošle sedmice pojačanih kontrola fiskalnih obveznika na području Kantona Sarajevo kantonalni tržišno-turistički inspektori su izvršili 317 inspekcijskih nadzora u postupku kojih su zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 117 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 218.000,00 KM.
Od ukupnog broja izrečenih prekršajnih naloga 81 ili 69,33 %, odnosi se na nepravilnosti u primjeni odredaba Zakona o fiskalnim sistemima FBiH, radi čega su izdate novčane kazne od 193.000,00 KM.
Zbog nepoštivanja Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti izdato je 19 prekršajnih naloga novčane vrijednosti od 5.850,00 KM, te osam rješenja, od čega četiri o zabrani rada i četiri o otklanjanju utvrđenih nedostataka. Za nepoštivanje Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH izdato je šest prekršajnih naloga u visini novčane kazne 7.200,00 KM, a isti broj prekršajnih naloga izdat je i shodno odredbama Zakona o kontroli cijena u novčanom iznosu od 3.250,00 KM. Tri prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 6.500,00 KM izdata su zbog kršenja odredaba Zakona o zaštiti potrošača u BiH, dok je jedan prekršajni nalog izdat po osnovu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u iznosu od 2.000,00 KM, shodno kojem je donesneo i jedno rješenje o zabrani rada, te jedan prekršajni nalog zbog nepostupanja u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, sa novčanim iznosom od 200,00 KM.
Zbog iznenađujuće neočekivanog broja prekršilaca u navedenim oblastima, iako su aktivnosti inspektora bile unaprijed najavljene, pojačane aktivnosti Inspektorata tržišno-turističke inspekcije biće nastavljene u punom kapacitetu tokom cijelog mjeseca juna u oblastima trgovačke, ugostiteljske i obrtničke djelatnosti.
Iz navedenog razloga ponavljamo poziv svim subjektima nadzora u Kantonu Sarajevo, koji podliježu fiskalizaciji, da poslovanje usklade s pozitivnim zakonskim propisima kako bi izbjegli stroge represivne mjere i novčane sankcije predviđene Zakonom o fiskalnim sistemima FBiH koje za pravna lica iznose od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a za poduzetnike od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM.
Dodajemo i da je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS u toku 2022.godine na ove okolnosti izvršila 545 inspekcijskih nadzora, dok su zbog utvrđenih prekršaja u tom periodu inspektori izdali 174 prekršajna naloga u novčanoj vrijednosti od 400.844,00 KM.