U okviru plana pojačanih kontrola tokom ljetnih mjeseci tržišno-turistički inspektori izvršili 564 nadzora u KS i izdali prekršajne naloge u iznosu od 324.526,00 BAM

17.09.2018

Od juna do septembra tekuće godine, realizirajući plan pojačanih kontrola, kantonalni tržišno- turistički inspektori Kantona Sarajevo su izvršili ukupno 564 inspekcijska nadzora s ciljem sprečavanja sive ekonomije, uspostavljanja fiskalne discipline kod subjekata nadzora, te sprečavanja kršenja ostalih zakonskih odredaba iz nadležnosti ovog inspektorata. Rezultat provedenih kontrola je izdavanje 186 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 324.526,00 BAM.

U tom periodu izvršeno je 208 inspekcijskih kontrola prema Zakonu o fiskalnim sistemima FBiH, radi čijeg je kršenja izdato 85 prekršajnih naloga u vrijednosti od 220.500,00 BAM subjektima nadzora koji nisu izdavali fiskalne račune ili nisu posjedovali fiskalni uređaj.

Izvršeno je i 297 inspekcijskih kontrola nad primjenom Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH i Zakona o kontroli cijena FBiH, u dijelu bespravnog prometa, te formiranja pravilnika o načinu formiranja cijena i nepridržavanja istog. Radi utvrđenih nepravilnosti inspektori su izdali 99 prekršajnih naloga u vrijednosti od 99.826,00 BAM i pokrenuli 35 prekršajnih postupaka kod nadležnog suda. Vrijednost oduzete robe, koja je predata Direkciji robnih rezervi KS iznosi 16.966,00 BAM.

Provodeći nadzore nad primjenom Zakona o turizmu KS inspektori su u istom periodu izvršili 59 inspekcijskih kontrola nad subjektima nadzora koji pružaju uslugu smještaja, te zbog konstatovanih nepravilnosti djelovali izdavanjem dva prekršajna naloga u iznosu od 4.200,00 BAM.

Napominjemo poslovne subjekte da će se u predstojećem periodu nastaviti kontrole nad primjenom zakonskih propisa iz nadležnosti tržišno-turističke inspekcije KUIP-a.