U ovoj godini nastavljene kontrole u oblasti turističke djelatnosti u KS: U 2017. godini kontrolisano 402 subjekta nadzora

02.03.2018

U toku janura i početkom februara 2018.godine kantonalni tržišno-turistički inspektori su, primjenjujući odredbe Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse, izvršili 41 nadzor, od čega 28 kod subjekata koji pružaju uslugu smještaja, te 13 kontrola nad radom putničkih agencija.

Obračunata boravišna taksa kod kontrolisanih subjekata, za period koji je obuhvaćen kontrolom, iznosi 44.586 KM, koja je u istom iznosu uplaćena na račun Turističke zajednice KS. U kontrolisanom periodu kod navedenog broja subjekata ostvareno je 24.390 noćenja i 11.894 gostiju.
Radi utvrđenih nepravilnosti inspektori su izdali šest prekršajnih naloga u iznosu od 7.600 KM, od čega četiri putničkim agencijama i dva ugostiteljima koji pružaju usluge smještaja. Subjektima nadzora prekršajni nalozi su izdati zbog neposjedovanja rješenja nadležnog organa o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta, te neizvršenja rješenja izdatog za naplatu boravišne takse.

U prošloj (2017.) godini kantonalni tržišno-turistički inspektori su izvršili nadzor nad radom 402 ugostiteljska objekta koji pružaju uslugu smještaja u Kantonu Sarajevo, posebno u segmentu prijave boravka turista koji koriste usluge noćenja, odnosno obračun, naplatu i uplatu boravišne takse. Radi utvrđenih nepravilnosti u oblasti turističke djelatnosti inspektori su u izvještajnom periodu izdali 45 prekršajnih naloga u vrijednosti od 43.900,00 KM, a donijeli su i 46 rješenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti, te pet rješenja o zabrani rada.